Vill du ha din utbetalning oftare?

Söker du arbete och har ersättning? Hur vill du ha din utbetalning, en gång i veckan eller en gång i månaden? Rösta på vår facebooksida!

Nya regler från den 2 juli 2018

De nya reglerna innebär förenklingar och förbättringar i försäkringen.

Senast uppdaterad: 2017-11-21