Du är här: Hem/Medlemskap/Avsluta medlemskap
Lyssna

Avsluta medlemskapet

Det finns olika anledningar till att avsluta medlemskapet. Innan du bestämmer dig vill vi påminna om fördelarna med att vara medlem hos oss.

Jag har fått ett nytt jobb och vill byta a-kassa

Om du har fått ett nytt jobb men fortfarande arbetar inom vårt verksamhetsområde behöver du inte byta a-kassa.

Om du byter a-kassa för att du börjar arbeta i ett annat verksamhetsområde är det viktigt att du söker inträde i den nya a-kassan samtidigt som du begär utträde från oss.

Jag ska snart gå i pension

Om du är medlem i en a-kassa upphör ditt medlemskap automatiskt månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Exempel: Om du fyller 65 år i maj upphör ditt medlemskap den 30 april.

Om du vill gå ur innan du fyller 65 år måste du själv avsluta ditt medlemskap. Ditt medlemskap avslutas alltså inte om du tar ut tjänstepension eller ålderspension innan du fyllt 65 år.

Jag får aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Går du ur a-kassan kommer ditt aktivitetsstöd att sänkas till 223 kronor per dag.

Om du fortsätter att vara medlem får du 65 procent av din genomsnittliga inkomst per dag, som lägst 365 kronor per dag om du arbetade heltid innan du blev arbetslös.

Jag ska vara föräldraledig eller studera

Du måste vara medlem i tolv månader att få ett fullständigt försäkringsskydd. Om du avslutar ditt medlemskap riskerar du att din ersättning bli lägre om du blir arbetslös efter dina studier eller din föräldraledighet.

Så här gör du för att avsluta ditt medlemskap

  • Logga in på Mitt medlemskap, välj Medlemstid och därefter Avsluta medlemskap.
  • Kom ihåg att ange datum för utträde. Utträde sker vanligtvis i ett månadsskifte.
  • Observera att vi inte kan lägga ett utträde bakåt i tiden.

Om du byter a-kassa för att du börjar arbeta i ett annat verksamhetsområde är det viktigt att du söker inträde i den nya a-kassan samtidigt som du begär utträde från oss.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 40 § lagen om (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).

Senast uppdaterad: 2018-09-06