Du är här: Hem/Medlemskap/Bli medlem/Byta till oss
Lyssna

Så här byter du till vår a-kassa

Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Du kan byta till oss om du uppfyller villkoren för medlemskap. Läs mer om vad som krävs under Bli medlem.

När du byter a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemskap, om dessa är sammanhängande. För att undvika ett glapp i ditt medlemskap ska du därför söka inträde hos oss så snart som möjligt.  

Vi hjälper dig

Vill du ha hjälp att byta a-kassa kryssar du i rutan Jag vill ha hjälp att byta a-kassa när du ansöker om medlemskap. Då ger du oss fullmakt att begära utträde ur din nuvarande a-kassa. Vi kontaktar din nuvarande a-kassa och begär utträde åt dig.

Begära utträde själv

Du kan också själv kontakta din nuvarande a-kassa och begära utträde. Tala om att du byter till Arbetslöshetskassan Vision.

Intyg om medlemskap

När ditt medlemskap är avslutat hämtar vi uppgifter om ditt medlemskap från din tidigare a-kassa. Du behöver inte skicka in några intyg från din tidigare a-kassa till oss.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 34, 40 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och 2, 3 och 5 §§ Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2014:5.

Senast uppdaterad: 2018-07-03