Du är här: Hem/Nyheter/Kallelse till stämma
Lyssna

Kallelse till stämma 2017

Publicerad: 2017-04-07

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den
9 maj klockan 13.00 i Visionsalen, Kungsgatan 28 A i Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

  • fastställelse av årsredovisning 2016 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  • information om förutsättningar avseende budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
  • val av styrelse,
  • fyllnadsval av auktoriserad revisor,
  • övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.
Senast uppdaterad: 2017-04-07