Du är här: Hem/Nyheter/Kallelse till stämma
Lyssna

Kallelse till stämma

Publicerad: 2018-04-16

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 
15 maj klockan 13.00 i Visionsalen, Kungsgatan 28 A i Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

  • fastställelse av årsredovisning 2017 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  • information om förutsättningar avseende budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
  • val av styrelse,
  • fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor och en suppleant,
  • övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.
Senast uppdaterad: 2018-04-17