Du är här: Hem/Om oss/Ombudsval
Lyssna

Ombudsval till stämman

Den 9 maj 2017 håller vi föreningsstämma i Stockholm.

Var med och påverka

Våra ombud har en mycket viktig funktion. De representerar dig och för din talan på föreningsstämman som är vårt högsta beslutande organ.

Du har möjlighet att påverka vem som ska representera dig genom att nominera och välja ombud till din region. Du kanske själv vill vara ombud? Ta chansen!

Vad gör föreningsstämman

Stämman fastställer räkenskaperna och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Om styrelsen eller revisorerna väckt en fråga, eller om en medlem skickat in en motion, ska stämman fatta beslut i frågan. Vart fjärde år väljer stämman ny styrelse.

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden börjar den 26 september och vi vill ha din nominering senast den 14 oktober 2016. Läs mer på sidan Nominering.

Påminnelse inför valet

Kom ihåg att registrera din e-postadress för att få en påminnelse inför valet. Du behöver inte nominera någon för att göra detta.

Valperiod

Valperioden är den 28 november till och med den 9 december 2016. Läs mer på sidan Val.

Ombud och regioner

Totalt ska 20 ombud samt två suppleanter för var och en av dessa väljas. Mandatperioden är två år. Ombuden fördelas på sju regioner över landet, se fördelning och karta på sidan Regionindelning.

Valresultat

Den 19 december 2016 lägger vi upp resultatet av valet på här på hemsidan. 

Vad händer sedan?

2017 års föreningsstämma hålls i Stockholm den 9 maj. Vi kommer att kungöra stämman här på hemsidan i god tid. När stämman har varit lägger vi även ut protokollet så snart det är godkänt.

Hösten 2018 börjar en ny nomineringsperiod.

Senast uppdaterad: 2016-11-05