Du är här: Hem/Om oss/Ombudsval/Regionindelning
Lyssna

Regioner och ombud

Alla medlemmar är indelade i sju regioner. Det är din hemadress som avgör vilken region du tillhör.

20 ombud och 40 suppleanter ska väljas. Antalet medlemmar i en region avgör hur många ombud som ska välja.

Ingen region får ha fler än fem ombud och ingen färre än ett. Varje ombud har en röst. Om ett ombud eller en suppleant avslutar sitt medlemskap eller flyttar från regionen upphör mandatet.

Regioner

Antal ombud

Antal suppleanter

Totalt 

Region Norr 1 2 3
Region Mitt 2 4 6
Region Västerås 4 8 12
Region Stockholm 3 6 9
Region Väst 4 8 12
Region Sydost 3 6 9
Region Syd 3 6 9

Senast uppdaterad: 2018-08-15