Du är här: Hem/Om oss/Ombudsval/Uppdraget
Lyssna

Ombudets roll är viktig!

Vi håller föreningsstämma en gång per år, vanligen på våren och senast den 30 juni. Vid behov hålls också en extrastämma, men det är inte så vanligt. Som ombud representerar du medlemmarna i din region, och för deras talan på föreningsstämman.

Vad innebär uppdraget?

Det är ombuden som fastställer räkenskaperna, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och fattar beslut i frågor och motioner på stämman. Det är också ombuden som väljer förtroendevalda, det vill säga styrelse, revisorer och valberedning.

Du behöver inga förkunskaper för att vara ombud. Du kommer att få all information du behöver i god tid före stämman.

Det är viktigt att du kan delta och det är bra om du avsätter hela dagen. Under förmiddagen får du information om vad som händer i vår verksamhet, i omvärlden och sådant som kan vara relevant inför stämman. Efter en gemensam lunch startar stämman. Vanligtvis inleds den av en gästföreläsare.

Hur länge gäller uppdraget?

Uppdraget som ombud gäller under två år, från ordinarie stämma till den ordinarie stämman två år senare.

Exempel:

Kim nomineras som ombud under hösten 2016 och väljs i december samma år. Kim ska närvara vid stämmorna i maj 2017 och 2018 samt vid eventuell extrastämma före den ordinarie stämman våren 2019.

Om ett ombud eller en suppleant avslutar sitt medlemskap eller flyttar från regionen upphör mandatet.

Praktisk information

Presentation av ombuden

Om du blir nominerad kommer du att få ett mejl från oss med en länk till ett webbformulär. Där ska du fylla i de uppgifter som sedan kommer att presenteras på den inloggningsbara valsidan. Det är alltså viktigt att du fyller i formuläret.

Ordinarie eller suppleant

Totalt väljs 20 ordinarie ombud och 40 suppleanter till stämman. Blir du vald får du ett brev där du får veta om du är vald som ordinarie ombud eller som suppleant. 

Ordinarie ombud får en kallelse senast två veckor före stämman. Det innebär att du som blir vald som suppleant kan  komma att bli kallad med väldigt kort varsel. Oavsett om du blir vald som ordinarie eller suppleant är det viktigt att du håller dagen öppen i din kalender.

Du kan behöva resa

Föreningsstämman hålls i Stockholm. Om du behöver resa står vi för kostnaden. All information som du behöver för bokning av resan med mera skickar vi till dig i god tid före stämman.

Om du vill veta mer

Om du undrar över något kan du läsa mer på sidan Vanliga frågor eller ringa till oss.

Senast uppdaterad: 2016-09-22