Du är här: Hem/Om oss/Stämma
Lyssna

Föreningsstämma

Arbetslöshetskassan Vision håller stämma en gång om året. Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år.

Föreningsstämman 2018

Den 15 maj höll vi vår årliga föreningsstämma i Visionsalen, Visions förbundshus, Kungsgatan 28 A i Stockholm.

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, talade innan föreningsstämman började. Han berättade om de utmaningar och möjligheter Sveriges a-kassor står inför och deras framtida utveckling. 

En av punkterna på dagordningen var att förrätta ett fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor och en suppleant. 

Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Motioner

Alla medlemmar i Arbetslöshetskassan Vision har rätt att skicka in motioner (8 § i stadgarna). Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade av motionären.

Senast 31 december 2018

Motioner till stämman 2019 ska ha nått oss senast den 31 december 2018, och skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Jenny Tidgren
Box 7605
103 94 Stockholm

Senast uppdaterad: 2018-07-03