Du är här: Hem/Om oss/Stämma
Lyssna

Föreningsstämma

Arbetslöshetskassan Vision håller stämma en gång om året. Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år.

Föreningsstämma 2017

Vi kallade våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den
9 maj klockan 13.00 i Visionsalen, Kungsgatan 28 A i Stockholm.

Vid stämman behandlades följande:

  • fastställelse av årsredovisning 2016 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  • information om förutsättningar avseende budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
  • val av styrelse,
  • fyllnadsval av auktoriserad revisor,
  • övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.

Motioner

Alla medlemmar i Arbetslöshetskassan Vision har rätt att skicka in motioner (8 § i stadgarna). Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade av motionären.

Senast 31 december 2017

Motioner till stämman 2018 ska ha nått oss senast den 31 december 2017, och skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Jenny Tidgren
Box 7605
103 94 Stockholm

Senast uppdaterad: 2018-02-19