Lyssna

Styrelsen

Vår styrelse består av sex ledamöter. Till varje post finns en suppleant. En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. En av ledamöterna och dennes suppleant utses av personalen på Arbetslöshetskassan Vision.

Ove Jansson

Ordförande

Yrke: Bibliotekarie

Region Väst

Katarina Holmqvist

Vice ordförande

Yrke: Handläggare
Region Norr

Monika Göl

Ledamot

Yrke: Medicinsk sekreterare
Region Syd

Thomas Lund

Ledamot

Yrke: Landstingsanställd
Region Västerås

Greger Bååt

Statens representant

Sofia Knuts

Personalens representant

Uppdaterad: