Du är här: Hem/Om oss/Styrelsen
Lyssna

Styrelsen

Vår styrelse består av sex ledamöter. Till varje post finns en suppleant. En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. En av ledamöterna och dennes suppleant utses av personalen på Arbetslöshetskassan Vision.

Ove Jansson

Ordförande

Yrke: Bibliotekarie
Region Väst 

Katarina Holmqvist

Vice ordförande

Yrke: Handläggare
Region Norr 

Monika Göl

Ledamot

Yrke: Medicinsk sekreterare
Region Syd

Thomas Lund

Ledamot

Yrke: Landstingsanställd
Region Västerås

Greger Bååt

Statens representant 

Sofia Knuts

Personalens representant

Senast uppdaterad: 2019-01-23