Du är här: Hem/Om webbplatsen
Lyssna

Om webbplatsen

Allmän information

Vi arbetar kontinuerligt med vår webbplats. Vårt mål är att du ska få allmän information om oss, de villkor, lagar och regler som försäkringen och medlemskapet omfattas av. Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är komplex och vi har inte möjlighet att ge annat än en översiktlig information och redogöra för normalfallen. Det du undrar över kanske inte finns att läsa om på sidan, kontakta oss så hjälper vi dig.

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan ha smugit sig in på vår webbplats. Användning av informationen sker på eget ansvar.

Du får återge texterna som finns publicerade på vår webbplats om källan anges.

Har du frågor eller synpunkter om vår webbplats får du gärna höra av dig till oss på telefonnummer: 0771-773 800.

Vår webbplats är byggd i verktyget EpiServer.

Personuppgifter

Vi samlar som regel inte in någon information om de personer som besöker vår webbplats.

De uppgifter du lämnar till oss när du använder Mina sidor betraktas som en handling. Uppgifterna omfattas då av de bestämmelser som gäller för hanteringen av handlingar hos myndigheter. I personuppgiftslagen (PuL) regleras hur vi får använda uppgifterna.

Vi för inte dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte. Enligt offentlighetsprincipen är vi skyldiga att lämna ut uppgifter, om uppgiften inte är sekretessbelagd enligt bestämmelser i sekretesslagen. Innan vi lämnar ut en uppgift gör vi alltid en sekretessprövning.

Lyssna

På vår webbplats finns möjlighet att få informationen uppläst för dig utan att du behöver ladda ner eller installera något tilläggsprogram. Allt som behövs är att du som användare har en enhet med webbläsare och har möjlighet att spela upp mp3-ljud.

För att få texten uppläst trycker du på högtalarsymbolen som finns ovanför varje sidrubrik.

Varje stycke som läses upp markeras i rosa och det ord som läses markeras i blått. 

Tyvärr fungerar inte uppläsningsfunktionen på sidan Medlemsguide.

Senast uppdaterad: 2018-02-19