Du är här: Hem/Villkor/60 deltidsveckor
Lyssna

60 deltidsveckor

Deltidsbegränsning

Under en och samma ersättningsperiod får maximalt 60 veckor betalas ut samtidigt som du arbetar deltid eller ska fylla i deltidsarbete på tidrapporten. Deltidsarbete betyder att du arbetar eller fyller i arbete för mindre än vad du kan och vill arbeta per vecka. Det gäller oavsett om du är anställd eller deltidsföretagare och oavsett om du är timanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd. Semester påverkar också.
Resten av ersättningsperiodens dagar får bara betalas ut för veckor som du inte arbetar eller fyller i arbete alls. Du har då fortfarande rätt till alla dagar du har kvar i din ersättningsperiod men bara veckor du är helt arbetslös.

Fyll i tidrapporten rätt

Det är viktigt att du fyller i alla timmar du har arbetat, även om du har jobbat kvällar, nätter eller helger, på dina tidrapporter. Det är också viktigt att du fyller i de arbetade timmarna på den dag du arbetade. 

Om deltidsveckorna tar slut

Egen uppsägning

Du kan ha en giltig anledning att säga upp dig på egen begäran från ett deltidsarbete för att du har förbrukat dina 60 deltidsveckor. Det kan vara ett godtagbart skäl att sluta din anställning om inkomsten av deltidsarbetet kommer att understiga fastställd ersättning per dag som heltidsarbetslös.

Avsluta deltidsföretag

Väljer du att sluta arbeta i ditt deltidsföretag för att du har förbrukat dina 60 deltidsveckor kan du ha giltig anledning att sluta arbeta i deltidsföretaget. Det kan vara om inkomsten från deltidsföretaget kommer att understiga fastställd ersättning per dag som heltidsarbetslös.

Tacka nej till arbete

Du kan tacka nej till ett arbete av lägre omfattning än du kan arbeta utan att du stängs av från ersättning om inkomsten från deltidsarbetet understiger 90 procent av din fastställda ersättning per dag. Detta gäller endast om du har förbrukat dina 60 deltidsveckor.

Ensamstående till barn under 18 år

Är du ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i ditt hem och har förbrukat dina 60 deltidsveckor? I så fall kan Arbetsförmedlingen anvisa dig till jobb- och utvecklingsgarantin. Det innebär att du får möjlighet att delta i aktiviteter och får aktivitetsstöd de dagar du inte arbetar så mycket du kan och vill. Mer information om jobb- och utvecklingsgarantin kan du få från Arbetsförmedlingen.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 40, 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och 7 och 19 c §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter till ALF, IAFFS 2016:3.

Senast uppdaterad: 2018-07-03