Du är här: Hem/Villkor/Arbetet upphört
Lyssna

Hur har du förlorat jobbet?

Varför du har blivit arbetslös har inte någon betydelse för storleken på din ersättning, däremot kan det ha betydelse för vid vilken tidpunkt du kan börja få ersättning från oss.

Uppsägning

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist räknas du som arbetslös när din uppsägningstid löpt ut. Uppsägningstiden räknas från den dagen du fick besked om att anställningen skulle upphöra och den uppsägningstid du har rätt till beror på hur många år du har varit anställd hos arbetsgivaren.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Om arbetsgivaren har sagt upp dig eller avskedat dig på grund av att du misskött dig, kan du stängas av från ersättning. Du stängs i så fall av i 45 ersättningsdagar i fall din anställning hade fortsatt mer än 10 dagar om du inte blivit uppsagd.

Vi kan inte ifrågasätta om uppsägningen var korrekt eller inte. Om du tycker att arbetsgivaren inte har haft rätt att säga upp dig kan du vända dig till ditt fackförbund. Om uppsägningen senare hävs eller om du får skadestånd påverkar det din rätt till ersättning från a-kassan.

Konkurs

Förlorar du arbetet för att din arbetsgivare går i konkurs har du i normalfallet rätt till den statliga lönegarantin. Det är konkursfövaltaren som beslutar om du har rätt till lönegarantin eller inte. Det är även konkursförvaltaren som ska skriva arbetsgivarintyget som du ska skicka in till oss. Det är först när den har löpt ut och du inte längre har lön du räknas som arbetslös och kan få ersättning från oss. Det är bra om du under tiden du har garantilön är anmäld på Arbetsförmedlingen.

Avgångsvederlag

Får du ett avgångsvederlag när din anställning upphör, betraktas det vanligtvis som att du har blivit uppsagd även om det på arbetsgivarintyget står att du själv valt att sluta din anställning.

Den tiden du har avgångsvederlag räknas som arbetad tid med lön. Vi räknar ut hur många månadslöner avgångsvederlaget motsvarar genom att dela det totala beloppet med den månadslön du haft. Under den här tiden har du inte rätt till ersättning och det är inte förrän tiden med avgångsvederlag är slut som du betraktas som arbetslös.

För att skydda din sjukpenninggrundande inkomst är det viktigt att du står som anmäld på arbetsförmedlingen under tiden som du har avgångsvederlag. Du ska vara anmäld som arbetssökande och söka arbete aktivt inom tre månader från det att din anställning upphörde. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Tjänstledig

Blir du arbetslös under tiden du är tjänstledig från ett arbete har du normalt inte rätt till ersättning från a-kassan. Du har fortfarande en anställning och kan därför inte ses som arbetslös.

Är du tjänstledig på deltid kan du undantagsvis få ersättning för resten av tiden. Är du tjänstledig av hälsoskäl och inte kan gå tillbaka till din tidigare arbetsplats kan du i undantagsfall få ersättning. Ring oss för att få veta mer.

Under sjukdom eller föräldraledighet

Är du helt sjukskriven eller har hel föräldrapenning kan du inte samtidigt få ersättning från a-kassan om din anställning skulle upphöra. Om sjukskrivningen eller föräldraledigheten upphör och du vill och kan ta arbete igen kan du anmäla dig på Arbetsförmedlingen och sedan söka ersättning från oss.

Den tiden som du varit helt sjukskriven eller haft hel föräldrapenning kan vi i de flesta fall hoppa över när vi bedömer om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket pengar du kan få.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är:9, 13, 27, 43 b och 45 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-08-24