Du är här: Hem/Villkor/Arbetet upphört/Egen uppsägning
Lyssna

Om du själv har avslutat din anställning

Det är inte meningen att man själv ska orsaka sin arbetslöshet genom att avsluta sin anställning innan man har fått ett nytt arbete. Vanligtvis stängs du därför av från ersättning under en tid om du själv har sagt upp dig från ditt arbete. Läs mer om avstängning på Villkor, Arbetet upphört och Åtgärder.

Starka skäl krävs för att inte stängas av

För att inte stängas av från ersättning måste du ha haft starka skäl att lämna arbetet:

 • Du har inte fått ut lön av arbetsgivaren.
 • Du har blivit utsatt för trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. För att visa att du har blivit mobbad eller trakasserad ska du skicka in underlag till oss, till exempel underlag från ditt fackliga ombud eller protokoll från möten på arbetsplatsen. Oftast ska även konstruktiva försök ha gjorts för att komma till rätta med problemet.
 • Du har på grund av hälsoskäl tvingats lämna ditt arbete, men i det här fallet krävs att:
  - du inte kan arbeta med dina arbetsuppgifter
  - du inte kan få andra arbetsuppgifter hos din arbetsgivare
  - du visar läkarintyg för oss där läkaren klart och tydligt redogör   varför han eller hon anser att du inte kunnat arbeta kvar av hälsoskäl, och
  -läkarintyget skrevs innan din anställning upphörde.
 • Din arbetsgivare har flyttat arbetsplatsen så långt att du inte längre kan dagspendla och din familj kan inte flytta kan det vara ett godtagbart skäl.
 • Du har arbetat deltid så lång tid att vi inte längre kan ge dig ersättning eftersom dina 60 deltidsveckor har tagit slut. Det kan vara ett godtagbart skäl att sluta din anställning om inkomsten är mindre än 90 procent av vad du skulle få i ersättning från oss om du var helt arbetslös.

Inte godtagbar anledning

Det här är inte godtagbara anledningar enligt försäkringens regler att lämna ett arbete:

 • Privata skäl som inte har med ditt arbete att göra, till exempel att du flyttat och får lång resväg.
 • Att du inte fått de arbetsuppgifter eller den löneförhöjning du önskat
 • Att du har en dålig arbetsledning.
 • Att du tycker att arbetsgivaren inte följer gällande regler.
 • Om du känner att du inte har rätt kvalifikationer för dina arbetsuppgifter.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 43 b och 45 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), 19 c § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter till ALF, IAFFS 2015:3.

Senast uppdaterad: 2018-07-03