Du är här: Hem/Villkor/Ersättningsperiod
Lyssna

Hur länge kan jag få a-kassa?

Har du rätt till ersättning beviljar vi dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättningsperiodens längd är oberoende av hur mycket du har arbetat eller tjänat innan du blev arbetslös.

Karensdagar

Varje ersättningsperiod inleds med sex karensdagar. Som karensdag räknas bara dagar som du skulle ha fått ersättning. Är du till exempel sjuk en dag räknas detta inte som en karensdag. Efter att alla karensdagar har dragits får du ersättning.

Ersättningsperiodens längd

En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Du kan få högst fem ersättningsdagar per vecka. Det får du om du är helt arbetslös. Skrivs du in i program hos Arbetsförmedlingen räknas de dagarna också som ersättningsdagar. Det är bara dagar du får ersättning för som räknas av från ersättningsperioden. Är du sjuk eller arbetar en dag räknas de inte som en ersättningsdag.

Är du förälder till barn under 18 år när du förbrukar dag 300 på din ersättningsperiod har du rätt till en förlängning av på 150 dagar, vilket gör att din ersättningsperiod blir 450 dagar. Förlängningen sker automatiskt. Vi hämtar uppgiften om du har barn under 18 år från Försäkringskassan, du behöver alltså inte meddela oss det. Det dras inte av några karensdagar när perioden förlängs.

Uppehåll i ersättningen

Om du haft uppehåll i 25 sammanhängande veckor eller mer och arbetat mer per vecka än tidigare ska vi bedöma om din genomsnittliga arbetstid kan höjas. Vi måste då räkna på tolv månader, och inte bara på månaderna under uppehållet. Om din genomsnittliga arbetstid kan höjas bedömer vi också om vi kan höja din genomsnittliga inkomst per dag vilket kan ge dig högre ersättning per dag. Vi kan inte höja den genomsnittliga arbetstiden om den genomsnittliga inkomsten per dag blir lägre.

Vad händer när du börjar närma dig 65 år?

Du kan få ersättning till den månad då du fyller 65 år.

Exempel: Om du fyller 65 år i maj får du ersättning till och med den 30 april.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 21, 22 och 23 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03