Du är här: Hem/Villkor/Extraarbete/Bisyssla
Lyssna

Anställning som bisyssla

Arbetar du extra som anställd samtidigt som du arbetar heltid kan du få extraarbetet godkänt som en bisyssla. Då måste du uppfylla de här villkoren:

  • du ska under minst tolv månader ha arbetat heltid och samtidigt arbetat i extraarbetet,
  • din inkomst från extraarbetet får i genomsnitt inte ha varit mer än 2 190 kronor per vecka,
  • arbetet ska inte hindra dig från att ta ett heltidsarbete,
  • du får inte börja arbeta mer i extraarbetet under arbetslösheten än tidigare, och
  • extraarbetet måste gå att hålla isär från ditt huvudsakliga arbete.

Då har du visat att extraarbetet inte hindrar dig från att kunna arbeta heltid. Därför påverkar inte extraarbetet i det fallet din ersättning från oss. Tänk på att du måste få ett beslut om att vi godkänt ditt arbete som bisyssla först!

Om du har fått ditt extraarbete som anställd godkänt som en bisyssla och din

  • inkomst från bisysslan ökar till mer än 2 190 kronor per vecka, minskas din ersättning från a-kassan med det överstigande beloppet.
  • arbetade tid ökar till mer än vad vi godkänt att du får arbeta per vecka i bisysslan, slutar arbetet att vara en bisyssla. Då måste du börja fylla i arbetet på kassakorten.

Företagande som bisyssla till företag

Arbetar du extra i ditt företag samtidigt som du arbetar heltid? Då räknas du som företagare och oftast har du då inte rätt till ersättning från oss. Du kan ändå ha rätt till ersättning om ditt extraarbete i företaget kan godkännas som bisyssla. Läs mer på Villkor och Företagare.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 9, 13, 34-35, 38-40 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och 7-8 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo).

Senast uppdaterad: 2017-08-24