Du är här: Hem/Villkor/Extraarbete/Uppdrag och hobby
Lyssna

Uppdrag och hobbyverksamhet

Hobby

Har du ett fritidsintresse som du tycker är en hobby och som du har inkomster från? Enligt våra regler kan din hobby ses som näringsverksamhet, oavsett hur Skatteverket ser på hobbyn. Vi tittar till exempel på omfattningen av din hobby, i vilket inkomstslag du deklarerar inkomsterna och om du har vinstsyfte.

Ses din hobby som näringsverksamhet räknas du som företagare.

Ses din hobby inte som näringsverksamhet räknas det normalt inte som arbete. Uppfyller du övriga villkor kan du få ersättning.

Ideellt arbete

Arbetar du ideellt eller är du aktiv i en ideell förening utan att få inkomst därifrån, räknas det inte som arbete. För att du ska kunna få ersättning från oss ska ditt engagemang i föreningen inte hindra dig från att ta annat arbete. Om du får ersättning från oss och du på grund av ditt ideella engagemang en viss dag inte kan söka eller ta ett arbete ska du fylla i det på tidrapporten. Då får du ingen ersättning för den dagen.

Om du får lön från en ideell förening kan det räknas som vanligt arbete. Då kan arbetet ligga till grund för ersättning i vissa fall.

Förtroendeuppdrag

Det finns olika typer av förtroendeuppdrag. Det vanligaste är politiska och fackliga förtroendeuppdrag.

Kommunala förtroendeuppdrag som ersätts genom årsarvode räknas normalt som arbete och kan ingå när vi bedömer om du uppfyller ett arbetsvillkor. Läs mer om hur du ska fylla i tidrapporten på Så gör du och Tidrapport.

Kommunala förtroendeuppdrag som istället ersätts per sammanträde räknas inte som arbete och påverkar din rätt till ersättning bara om du under dagen som sammanträdena är inte kan söka och ta arbete. Läs mer om hur du ska fylla i tidrapporten på Så gör du och Tidrapport.

Andra arvoderade förtroendeuppdrag räknas bara som arbete om de liknar en vanlig anställning. Då tittar vi på uppdragets omfattning, hur du ersätts för uppdraget och om din uppdragsgivare har betalat sociala avgifter.

Deltidsbrandman

Arbetar du som deltidsbrandman? Ring oss för att få information om reglerna och vilka intyg vi behöver.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 9, 13, 34-35, 38-40 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och 7-8 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo).

Senast uppdaterad: 2018-02-19