Du är här: Hem/Villkor/Företagare
Lyssna

Företagare

Reglerna för företagare är annorlunda än för den som är anställd. Om du arbetar heltid i ett företag och sedan blir arbetslös på deltid kan du inte få ersättning från a-kassan för din arbetslösa tid. En tanke bakom reglerna har varit att konkurrensen mellan företagen i annat fall skulle kunna snedvridas. Ersättning från a-kassan skulle kunna fungera som inkomstutfyllnad i ett mindre lönsamt företag, vilket skulle ge dessa företag möjligheten att konkurrera med lägre priser bara för att de fick ersättning från a-kassan. 

Du är företagare enligt reglerna i arbetslöshetsförsäkringen om du:

 • bedriver näringsverksamhet,
 • personligen utför arbete i näringsverksamheten, och
 • har ”väsentligt inflytande” över verksamheten.

Alla tre villkoren ska vara uppfyllda för att du ska anses vara företagare, det innebär att om du uppfyller ett eller två av dem så är du i normalfallet inte företagare. Att du främst ser dig som anställd spelar ingen roll.

Bedriver du näringsverksamhet?

Näringsverksamhet är ett begrepp som Skatteverket använder för att bestämma hur du ska betala skatt på inkomster. Det finns tre typer av inkomst som alla beskattas olika: näringsverksamhet, tjänst och kapital.

Begreppet näringsverksamhet i arbetslöshetsförsäkringen anknyts till 13 § första stycket inkomstskattelagen – med näringsverksamhet avses alltså förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För att arbete ska räknas som näringsverksamhet krävs varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Näringsverksamhet kan bedrivas i flera olika företagsformer, men även de som inte har ett företag kan bedriva näringsverksamhet.

Du kan vara företagare om du

 • deklarerar för näringsverksamhet utan att ha ett registrerat företag
 • har F-skattsedel för det arbete du utför
 • har en enskild firma som du arbetar i
 • arbetar i någon annans enskilda firma
 • äger del i (är bolagsman i) ett handelsbolag som du arbetar i och har väsentligt inflytande i
 • äger del i (komplementär eller kommanditdelägare) ett kommanditbolag som du arbetar i och har väsentligt inflytande i
 • äger del i (aktier) i ett aktiebolag som du arbetar i om du har väsentligt inflytande i bolaget
 • är medlem i en ekonomisk förening om du arbetar i och har väsentligt inflytande över föreningen. (Det är inte säkert att föreningens verksamhet är näringsverksamhet, en bedömning görs utifrån situationen i din förening. Mindre föräldrakooperativ eller mindre bostadsrättsföreningar är exempel på föreningar som ofta inte är näringsverksamhet)

I vissa fall äger ett bolag (moderbolag) ett annat bolag (dotterbolag). Om du äger del i moderbolaget men arbetar i dotterbolaget och har väsentligt inflytande i dotterbolag eller moderbolag kan du ses som företagare.

Vill du veta mer om företagsformer? Läs mer hos Skatteverket eller Bolagsverket.

Arbetar du i företaget?

Du vet så klart om du arbetar i företaget, men tänk på att inte bara sådan tid som du kan debitera räknas som arbete, utan också administration och förberedelser som till exempel marknadsföring eller kundkontakter.

Har du väsentligt inflytande över företaget?

Du har väsentligt inflytande över företaget om:

 • ditt inflytande är så starkt att verksamhetens resultat till stor del beror på dina åtgärder och beslut, eller om
 • du äger en så stor del av företaget att du kan fatta beslut som är avgörande, eller om
 • du inte äger en så stor del av företaget att du själv kan fatta avgörande beslut, men du är firmatecknare, styrelsemedlem eller VD.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 9 och 34-35 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03