Du är här: Hem/Villkor/Företagare/Hur har företaget upphört?
Lyssna

Hur har företaget upphört?

Som företagare är du din egen arbetsgivare och styr därför ofta över beslutet att du ska sluta. Har du själv beslutat att upphöra med företaget eller att sälja det så ska du alltså ha haft en godtagbar anledning. Därför gäller det som du kan läsa om under avsnittet Egen uppsägning dig också. Förutom det som står där vill vi informera om några omständigheter som är unika för en företagare:

I de här fallen gör vi ofta bedömningen att du inte har orsakat din arbetslöshet:

  • Om du är företagare, men äger en mindre del i företaget och de andra delägarna som är i majoritet tvingar bort dig från bolaget.
  • Om du blir utsatt för trakasserier från de andra delägarna.
  • Om lönsamheten är dålig i ditt företag, så länge du inte själv orsakat den dåliga lönsamheten till exempel genom att ta ut en omotiverat hög lön. Du har inte haft dålig lönsamhet om du i din självdeklaration deklarerat mer än en nettointäkt som motsvarar fyra prisbasbelopp, ungefär 179 000 kronor.
  • Om framtidsutsikterna i det företag som du driver ser dystra ut, till exempel om flera stora kunder slutar anlita dig. Du ska i så fall skicka underlag till oss, till exempel intyg från revisor, som visar trolig framtida arbetsbrist.

I de här fallen gör vi ofta bedömningen att det är du som har orsakat din arbetslöshet:

  • Om du har drivit företaget tillsammans med andra delägare och ni väljer att lägga ned företaget eller du väljer att sälja din andel i företaget på grund av att ni inte kommer överens.
  • Om du och din make/maka drivit företaget tillsammans och ni skilt er.
  • Om du missköter dig på ett sådant sätt att du på grund av det måste upphöra med verksamheten kan du på samma sätt som en anställd stängas av i upp till 45 dagar. Ett exempel på en sådan situation är om du driver en taxirörelse och kör för fort så att du förlorar ditt tillstånd att köra taxi. Då har du brutit mot samhällets regler och på så sätt orsakat att du inte längre kan arbeta i din taxiverksamhet. I det här exemplet skulle du antagligen stängas av från ersättning i 45 dagar.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 9, 13, 27, 34-37, 43 b och 44 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03