Du är här: Hem/Villkor/Företagare/Andra former av företagande
Lyssna

Andra former av företagande

Här finner du information om andra typer av företagande.

Näringsverksamhet = företagare

Näringsverksamhet är ett begrepp som Skatteverket använder för att bestämma hur du ska betala skatt på inkomster. Det finns tre typer av inkomst som alla beskattas olika: näringsverksamhet, tjänst och kapital.

Begreppet näringsverksamhet i arbetslöshetsförsäkringen anknyts till 13 § första stycket inkomstskattelagen – med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För att arbete ska räknas som näringsverksamhet krävs varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Näringsverksamhet kan bedrivas i flera olika företagsformer, men även de som inte har ett företag kan bedriva näringsverksamhet.

Hobby = kanske, kanske inte

Har du en hobby som du har inkomster och utgifter från gör vi alltid en bedömning om du anses bedriva näringsverksamhet eller inte. I de här fallen kan vi inte bara gå på vad Skatteverket sagt.

  • Beskattas inkomsterna som inkomst av näringsverksamhet räknas du oftast som företagare.
  • Beskattas inkomsterna som inkomst av tjänst är du i normalfallet inte företagare.

Bedömer vi att din hobby

  • är näringsverksamhet räknas du alltså oftast som företagare.
  • inte är en näringsverksamhet räknas du inte som företagare. Oftast bedöms i så fall inte hobbyn som arbete och så länge den inte hindrar dig från att söka och ta jobb påverkar den inte din rätt till ersättning.

Ideell förening = du är inte företagare

En rent ideell förening, som inte drivs i vinstsyfte och som inte är tänkt att försörja medlemmarna, är inte näringsverksamhet. Om ditt engagemang hindrar dig från att söka eller ta jobb kan det av andra skäl göra att du inte kan få ersättning från a-kassan.

Jord- eller skogsbruk

Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen säger att du som bedriver jord- eller skogsbruk är företagare. Även när du deklarerar till Skatteverket räknas ditt jord- och skogsbruk som näringsverksamhet.

Du kan ändå ha rätt till ersättning om du har ett jord- eller skogsbruk. För att kunna avgöra det behöver vi till exempel veta om du arbetar själv i jord- eller skogsbruket, om du har djur i jordbruket och om ditt jord- eller skogsbruk skulle hindra dig från att arbeta heltid med något annat.
Om du bor kvar på gården påverkar det normalt inte din rätt till ersättning från a-kassan.

Kooperativ barnomsorg

Föräldrar som driver en kooperativ ekonomisk förening i syfte att ordna sin egen barnomsorg ses normalt inte som företagare.

Styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar

Arbete som styrelseledamot i en bostadsrättsförening är normalt av ideell karaktär och ses inte som arbete i företag.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 9, 34-35 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). 

Senast uppdaterad: 2018-07-03