Du är här: Hem/Villkor/Företagare/Extraarbete & deltidsföretag
Lyssna

Extraarbete och deltidsföretag

Har du haft företag samtidigt som du har arbetat som anställd? Då är det möjligt att du kan få ditt företag godkänt som extraarbete eller deltidsföretag. Det innebär att du kan fortsätta arbeta i företaget samtidigt som du får ersättning. Du måste ansöka och få ett beslut om att du får arbeta i företaget.

Extraarbete

Har du arbetat extra i ditt företag samtidigt som du har arbetat heltid med något annat?

Du kan ha rätt till ersättning om ditt extraarbete i företaget godkänns, även om du inte har upphört med verksamheten eller lagt företaget vilande. Då ska du uppfylla de här villkoren:

 • du ska under minst tolv månader ha arbetat heltid och samtidigt arbetat i extraarbetet,
 • arbetet ska inte hindra dig från att ta ett heltidsarbete, 
 • du får inte börja arbeta mer i extraarbetet under arbetslösheten än tidigare, och
 • extraarbetet måste gå att hålla isär från ditt huvudsakliga arbete

Då har du visat att extraarbetet inte hindrar dig från att kunna arbeta heltid. Därför påverkar inte extraarbetet i det fallet din ersättning från oss. Tänk på att du måste få ett beslut om att vi godkänt ditt företag som extraarbete först!

Meddela oss om något ändras i ditt företag

Om du har fått ditt extraarbete i företaget godkänt och din

 • inkomst från företaget ökar till mer än 2 190 kronor per vecka, minskas din ersättning från a-kassan med det överstigande beloppet.
 • arbetade tid ökar till mer än vad vi godkänt att du får arbeta per vecka i företaget, slutar företaget att vara ett extraarbete. Då har du inte längre rätt till ersättning från oss förrän du antingen upphör definitivt med företaget eller lägger det vilande. Det är viktigt att du så snabbt du kan berättar för oss om du börjar arbeta mer i företaget, så undviker du att behöva betala tillbaka pengar.

Har du huvudsakligen arbetat heltid som företagare och dessutom haft ett extraarbete i ett annat företag? Då gäller särskilda regler. Ring oss om du vill veta mer.

Undantag: deltidsföretag

Har du arbetat extra i ditt företag samtidigt som du har arbetat deltid med något annat?

Du kan ha rätt till ersättning om ditt extraarbete i företaget godkänns som deltidsföretag, även om du inte har upphört med verksamheten eller lagt företaget vilande. Då ska du uppfylla de här villkoren:

 • Du ska under minst sex månader ha arbetat deltid som anställd och samtidigt ha arbetat i extraarbetet,
 • du ska ha arbetat minst 17 timmar per vecka som anställd,
 • du ska ha arbetat högst 10 timmar per vecka i företaget,
 • din inkomst från extraarbetet (nettointäkten) får i genomsnitt inte ha varit mer än 2 730 kronor per vecka, och
 • du får inte börja arbeta mer i extraarbetet under arbetslösheten än tidigare.

Då har du visat att extraarbetet inte hindrar dig från att arbeta deltid. Det gör att du kan få ersättning trots att du är företagare. Tänk på att vi måste godkänna ditt extraarbete som deltidsföretag.

Börjar du arbeta mer i företaget?

Om du har fått ditt extraarbete som företagare godkänt som deltidsföretag och din arbetade tid ökar till mer än vad vi godkänt att du får arbeta per vecka i deltidsföretaget slutar det att vara ett deltidsföretag. Då har du inte längre rätt till ersättning från oss förrän du antingen upphör definitivt med företaget eller lägger det vilande. Det är viktigt att du så snabbt du kan berättar för oss om du börjar arbeta mer i företaget, så undviker du att behöva betala tillbaka pengar.

Max 60 deltidsveckor med deltidsföretag

Deltidsföretag ska fyllas i på tidrapporten varje vecka, och räknas som deltidsarbete. Tänk på att du kan få högst 60 deltidsveckor samtidigt som deltidsarbete under en och samma ersättningsperiod.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är 9, 34-35 a, 39-39 a och 68 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), 7 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter till ALF, IAFFS 2016:3.

Senast uppdaterad: 2018-07-03