Du är här: Hem/Villkor/Företagare/Uppdragstagare
Lyssna

Uppdragstagare kan ses som företagare

Är du uppdragstagare är du inte anställd eller företagare. I arbetslöshetsförsäkringen finns två typer av uppdragstagare. Det viktigaste är hur självständig du är i verksamheten när vi ska bedöma vilken typ av uppdragstagare du är.

Självständiga uppdragstagare 

Självständiga uppdragstagare bedöms vara företagare. Då gäller reglerna om företagare dig.

Du är antagligen en självständig uppdragstagare om du:

 • utför uppdragen på eget ansvar, utan kontroll eller arbetsledning från kunden
 • (oftast) kan arbeta med uppdraget där du själv vill
 • kan åta dig uppdrag för flera kunder samtidigt
 • ofta använder dina egna maskiner eller redskap, och egna råvaror
 • står för alla utgifter för uppdraget och tar betalt för den totala kostnaden

Är du en självständig uppdragstagare kan du inte få ersättning samtidigt eller mellan uppdrag. Du måste upphöra med uppdragen för att kunna få ersättning.

Osjälvständiga uppdragstagare 

Osjälvständiga uppdragstagare bedöms som anställda. Då gäller vanliga regler för dig.

Du är antagligen en osjälvständig uppdragstagare om du:

 • bara ställer din arbetskraft till kundens förfogande
 • bara säljer eller utför en typ av tjänst eller arbete
 • har en eller högst två kunder som du är beroende av
 • inte har tillfälliga kunder
 • får ersättning för arbetad tid
 • arbetar med uppdraget där kunden vill, där kunden kan kontrollera och leda arbetet
 • (oftast) inte har en egen lokal eller några omfattande inventarier eller andra tillgångar för arbetet
 • vill och kan ta arbeten som inte har med uppdragen att göra

Är du en osjälvständig uppdragstagare kan du få ersättning samtidigt eller mellan uppdrag.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 9, 34-35 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03