Du är här: Hem/Villkor/Grundvillkor
Lyssna

Arbetslöshetsersättning

Du kan bara få ersättning när du är arbetslös. Du är inte arbetslös under tid som du får lön för, till exempel om du har betald semester eller ferielön, får uppsägningslön, avgångsvederlag eller statlig lönegaranti. Du är inte heller arbetslös om du är permitterad eller tjänstledig. Det finns dock undantag, till exempel om du är deltidsarbetslös. Läs mer på sidan Arbetet upphört under Villkor.

Grundvillkor

Ett grundvillkor för att du ska kunna få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Du uppfyller grundvillkoret om samtliga punkter är uppfyllda:

  • Kan ta ett arbete

    Du måste kunna ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Det får inte finnas något som hindrar dig att ta arbete.
  • Är anmäld hos Arbetsförmedlingen

    Du måste vara anmäld som arbetssökande och följa Arbetsförmedlingens regler.
  • Även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande

    Du ska bland annat vilja arbeta.

 

Regler

Reglerna vi redogör för här är 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03