Du är här: Hem/Villkor/Om ersättningen
Lyssna

Om ersättningen

Du kan få ersättning från oss i 300 dagar och om du har barn under 18 år förlängs perioden med 150 dagar. Är du helt arbetslös kan du få ersättning i cirka 14 månader.

Du kan högst få 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna. Då krävs det att du i snitt har tjänat mer än 25 025 kronor i månaden. Därefter kan du högst få 760 kronor. Hur mycket ersättning du kan få beror på hur mycket du har tjänat och arbetat.

Dagpenning

Din dagpenning är vad du får utbetalt för en arbetslös heldag, före skatt. Den räknar vi ut genom att titta på hur mycket du arbetat (din normalarbetstid) och hur mycket du har tjänat (din dagsförtjänst) innan du blev arbetslös.

Normalarbetstid

Din normalarbetstid är din genomsnittliga arbetstid per vecka under ramtiden. Har du arbetat 50 timmar eller mer per månad räknar vi också in tid med sjuklön, sjukpenning och föräldrapenning. Övrig frånvaro som tjänstledighet utan lön från arbetet räknas inte med. Det totala antalet timmar som du har arbetat under ramtiden delas med antalet veckor (4,33 veckor per månad). Då får vi fram din normalarbetstid.

Dagsförtjänst

Din dagsförtjänst är din genomsnittliga inkomst per dag under ramtiden. Dagsförtjänsten är 1/22 av din månadsinkomst under ramtiden. Har du haft företag beräknas din dagsförtjänst på ett annat sätt – ring oss om du vill veta hur. Om vi har räknat med sjuklön eller förmåner från Försäkringskassan i normalarbetstiden ska inkomsten från dessa ingå i dagsförtjänsten.

Vi måste räkna ut både din normalarbetstid och dagsförtjänst för att få fram din dagpenning.

Reglerna är likadana för alla som söker ersättning från oss. Däremot gör det en skillnad hur länge du har varit medlem när vi tittar på hur mycket pengar du kan få, läs mer om skillnaden mellan inkomstbaserad ersättning och ersättning enligt grundbeloppet under Villkor, Om ersättningen och ingången Ersättningsnivå.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 19, 20, 23 b och 25 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-08-24