Du är här: Hem/Villkor/Om ersättningen/Ersättningsnivå
Lyssna

Olika ersättningsnivåer

Inkomstbaserad ersättning

Får du inkomstbaserad ersättning är högsta dagpenning 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor. Har du arbetat heltid innan du blev arbetslös är lägsta dagpenning du kan få 365 kronor per dag.

För att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning ska du ha:

  • varit medlem i a-kassan i tolv månader eller mer, och
  • uppfyllt ett arbetsvillkor under ditt nuvarande medlemskap i a-kassan

Du ska också uppfylla övriga villkor för att kunna få ersättning.

Dagpenningen är under de första 200 ersättningsdagarna 80 procent av dagsförtjänsten. Mellan dag 201 – 300 är dagpenningen 70 procent av dagsförtjänsten.

Grundbelopp

Ersättning enligt grundbeloppet gäller dig som:

  • har varit medlem i mindre än tolv månader
  • har varit medlem längre tid än tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden

I det här fallet baseras din ersättning på hur mycket du har arbetat under ramtiden. Arbetade du i genomsnitt 40 timmar per vecka (heltid) under ramtiden är din dagpenning som grundförsäkrad 365 kronor. Arbetade du mindre än så i genomsnitt räknar vi ut dagpenningen så här:

365 x normalarbetstid
40

Du kan få ersättning tidigast den dag du fyller 20 år.

När du uppfyller villkoret med tolv månaders medlemskap kommer vi att bedöma om du från och med då har rätt till inkomstbaserad ersättning.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 6-8, 19, 22, 23-27, 30-32, 37 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-08-24