Du är här: Hem/Villkor/Om ersättningen/Ersättningsnivå
Lyssna

Olika ersättningsnivåer

Inkomstbaserad ersättning

Får du inkomstbaserad ersättning är högsta ersättningen 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor. Har du arbetat heltid innan du blev arbetslös är lägsta ersättning du kan få 365 kronor per dag.

För att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning ska du ha:

  • varit medlem i a-kassan i tolv månader eller mer, och
  • uppfyllt ett arbetsvillkor under ditt nuvarande medlemskap i a-kassan

Du ska också uppfylla övriga villkor för att kunna få ersättning.

Ersättningen per dag är under de första 200 ersättningsdagarna 80 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag. Mellan dag 201 – 300 är ersättningen per dag 70 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag.

Grundersättning

Grundersättningen gäller dig som:

  • har varit medlem i mindre än tolv månader
  • har varit medlem längre tid än tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden

I det här fallet baseras din ersättning på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Arbetade du i genomsnitt 40 timmar per vecka (heltid) under kvalifikationstiden är din ersättning per dag enligt grundersättningen 365 kronor. Arbetade du mindre än så i genomsnitt räknar vi ut ersättningen per dag så här:

365 x genomsnittlig arbetstid
                   40

Du kan få ersättning tidigast den dag du fyller 20 år.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 6-8, 19, 22, 23-27, 30-32, 37 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03