Du är här: Hem/Villkor/Om ersättningen/Ersättningsdagar
Lyssna

Fem dagar per vecka

Har du varit helt arbetslös en vecka betalar vi ut 5 ersättningsdagar, det vill säga 5 dagpenningbelopp. Har du arbetat deltid eller varit sjuk eller på annat sätt förhindrad att arbeta påverkar det hur många ersättningsdagar du får ut per vecka. Genom att titta på vår omräkningstabell kan du själv se hur många ersättningsdagar du har rätt till.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 38 - 42 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-08-24