Du är här: Hem/Villkor/Om ersättningen/Arbetsvillkor och ramtid
Lyssna

Arbetsvillkor och ramtid

Ramtid

Du ska uppfylla ett arbetsvillkor inom den så kallade ramtiden. Ramtiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas bakåt från det datum som du anmäler dig på arbetsförmedlingen. När ramtiden beräknas ingår inte så kallad överhoppningsbar tid. Har du arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i ramtiden.

Arbetsvillkor

För att ha rätt till ersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under ramtiden:

  • förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar, eller
  • förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

Även tid med följande kan ingå i ett arbetsvillkor:

  • betald semester,
  • ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön),
  • avgångsvederlag,
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
  • anställning inom Samhall,
  • lönebidrag, eller
  • anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd)

Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 12-15 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-08-24