Du är här: Hem/Villkor/Om ersättningen/Tid som inte räknas med
Lyssna

Tid som inte räknas med

Överhoppningsbar tid

När vi bestämmer ramtiden kan vi i vissa fall hoppa över månader som du inte arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor. Det gäller bara om du varit hindrad att arbeta under tid som är överhoppningsbar. Här listar vi några exempel på överhoppningsbar tid.

Sjukdom

Du kan visa att du varit sjuk.

Varit hemma med barn

Du har varit hemma med barn som inte fyllt 2 år eller hemma med adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst till familjen.

Heltidsstudier

Du har studerat på heltid, och du ska ha avslutat heltidsstudierna. Du ska ha avslutat heltidsstudierna efter att du fyllt 25 år, eller ha förvärvsarbetat på heltid i minst 5 sammanhängande månader innan studierna.

Föräldrapenning

Du har haft föräldrapenning (och månaden inte ingår i ett arbetsvillkor. Mer om arbetsvillkoret hittar du till vänster).

Totalförsvarsplikt

Du har varit förhindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt (och månaden inte ingår i ett arbetsvillkor).

Utlandsvistelse

Du har vistats utomlands till följd av att du följt med din make, maka eller sambo vid hans eller hennes arbete i utlandet, men bara om arbetsgivaren har sitt säte i Sverige och lönen betalas ut från Sverige.

Överhoppningsbar månad

En kalendermånad är bara överhoppningsbar om minst hälften av månaden består av överhoppningsbar tid. Har du arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i ramtiden oavsett vad du har gjort resten av tiden.

Vi kan hoppa över högst 5 år, förutom i det ovan nämnda fallet att du följt med din make, maka eller sambo utomlands. Ramtiden läggs ut det sjätte året.

Diversetid

Månader som vi inte kan hoppa över ingår alltid i ramtiden. Har du en sådan månad inte arbetat blir den månaden så kallad diversetid.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 16, 17, 17 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-08-24