Du är här: Hem/Villkor/Om ersättningen/Tid som inte räknas med
Lyssna

Tid som inte räknas med

När vi bestämmer kvalifikationstiden kan vi i vissa fall hoppa över månader som du inte arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor. Här listar vi några exempel på tid som vi kan hoppa över.

Sjukdom

Du kan styrka att du varit sjuk.

Varit hemma med barn

Du har varit hemma med barn som inte fyllt 2 år eller med adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst till familjen.

Heltidsstudier

Du har studerat på heltid, och du har avslutat heltidsstudierna. Du ska ha avslutat heltidsstudierna efter att du fyllt 25 år, eller ha förvärvsarbetat på heltid i minst 5 sammanhängande månader innan studierna.

Föräldrapenning

Du har haft föräldrapenning och månaden inte ingår i ett arbetsvillkor. Läs mer under Arbetsvillkor och kvalifikationstid.

Totalförsvarsplikt

Du har varit förhindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt och månaden inte ingår i ett arbetsvillkor.

Utlandsvistelse

Du har vistats utomlands till följd av att du följt med din make, maka eller sambo vid hans eller hennes arbete i utlandet, men bara om arbetsgivaren har sitt säte i Sverige och lönen betalas ut från Sverige.

Månader vi kan hoppa över

Vi kan bara hoppa över en kalendermånad om minst hälften av månaden består av tid som inte räknas med. Har du arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i kvalifikationstiden oavsett vad du har gjort resten av tiden.

Vi kan hoppa över högst 5 år, förutom i det ovan nämnda fallet att du följt med din make, maka eller sambo utomlands. Kvalifikationstiden läggs ut det sjätte året.

Övrig tid

Månader som vi inte kan hoppa över ingår alltid i kvalifikationstiden.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 16, 17, 17 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03