Du är här: Hem/Villkor/Pension
Lyssna

Pension

Har du pension ska du skicka in en kopia till oss på pensionsbeslutet. Det ska du göra även om du har rätt till pension men valt att skjuta upp uttagen på framtiden. Vissa typer av pensioner påverkar nämligen hur mycket du kan få i ersättning av oss. Om du får pension och inte meddelar oss kan du få ersättning som du inte har rätt till. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar till oss.

Du har rätt att söka arbetslöshetsersättning till och med månaden innan du fyller 65 år. Den månad du fyller 65 år blir du ålderspensionär och den månaden upphör ditt medlemskap automatiskt utan uppsägning. Om du börjar ta ut din pension i förtid, kommer du alltså att fortsätta vara medlem fram till dess att du fyller 65 år om du inte själv begär att lämna a-kassan.

Pensioner som påverkar din ersättning från oss

De pensioner som påverkar din ersättning är tjänstepension, folkpension, PPM och tilläggspension. Gör du uttag av någon av dessa kommer vi att göra avdrag från din dagpenning. Hur stort avdraget blir beror på vilken typ av pension du har och hur hög din pension är. Tar du ut så pass mycket i pension att det som blir kvar av din dagpenning är lägre än 10 kronor, betalar vi inte ut någon ersättning.

Pensioner som inte påverkar din ersättning:

  • Livränta
  • Änkepension
  • Privat pensionsförsäkring
  • Hustrutillägg
  • Omställningspension
  • Bostadstillägg
  • Arbetslivskaderänta
  • Särskild efterlevnadspension

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är 20, 25, 25 a, 26, 27, 32, 68 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-03-19