Du är här: Hem/Villkor/Pension
Lyssna

Pension

Om du har pension och söker ersättning ska du skicka in en kopia på pensionsbeslutet till oss. Vissa typer av pensioner påverkar nämligen hur mycket du kan få i ersättning av oss. Om du får pension och inte meddelar oss kan du få ersättning som du inte har rätt till. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar till oss.

Du har rätt att söka ersättning till och med månaden innan du fyller 65 år. Den månad du fyller 65 år blir du ålderspensionär och den månaden upphör ditt medlemskap automatiskt. Om du börjar ta ut pension i förtid kommer du alltså att fortsätta vara medlem fram till dess att du fyller 65 år om du inte själv ansöker om utträde.

Pensioner som påverkar din ersättning från oss

De pensioner som påverkar din ersättning är allmän pension och tjänstepension. Gör du uttag av någon av dessa kommer vi att göra avdrag från din ersättning. Avdraget beror på hur hög din pension är. Vi betalar inte ut någon ersättning om du tar ut så mycket i pension att det som blir kvar av din ersättning är lägre än 10 kronor.

Pensioner som inte påverkar din ersättning:

  • Livränta
  • Änkepension
  • Privat pensionsförsäkring
  • Omställningspension
  • Bostadstillägg
  • Arbetslivskaderänta
  • Särskild efterlevnadspension

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är 20, 25, 25 a, 26, 32, 68 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-10-02