Du är här: Hem/Villkor/Pension/Allmän pension och PPM
Lyssna

Allmän pension och premiepension

Har du valt att göra förtida uttag av din ålderspension (allmän pension, premiepension (PPM) och tilläggspension) blir din dagpenning 65 % av dagsförtjänsten, högst 910 kronor de första 100 dagarna och där efter 760 kronor, före pensionsavdrag och lägst 365 kronor före pensionsavdrag om du har arbetat heltid. Detta gäller även om du samtidigt tar ut tjänstepension.

Därefter gör vi ett avdrag med ditt pensionsbelopp från din dagpenning. För att få fram pensionsbeloppet per dag delar vi årsbeloppet med 260 arbetsdagar och den summan drar vi av från din dagpenning. Det som återstår efter pensionsavdraget är vad vi betalar ut till dig.

Har du börjat göra förtida uttag av din ålderpension och väljer att skjuta upp uttagen, måste vi ändå göra samma avdrag som om du hade tagit ut pensionen. Det är inte meningen att en person ska kunna skjuta upp pensionen och istället välja arbetslöshetsersättning.

Exempel 1:

Du har en dagsförtjänst på 975 kronor. Du har idag ersättning på 80 % och har alltså en dagpenning på 780 kronor. Du börjar ta ut pension, 5 000 kronor per månad eller 60 000 kronor per år.

Din dagpenning blir 975 x 65 % = 634,75 kronor. Därefter drar vi av 60 000 / 260 = 230,76 kronor från din dagpenning. 634,75 – 230,76 = 403,99 vilket avrundas uppåt till 404 kronor. Du får alltså 404 kronor i dagpenning efter pensionsavdrag.

Exempel 2:

Du har en dagsförtjänst på 975 kronor. Du har idag ersättning på 80 % och har alltså en dagpenning på 780 kronor. Du börjar ta ut pension, 300 kronor per månad eller 3 600 kronor per år.

Din dagpenning blir 975 x 65 % = 634,75 kronor. Därefter drar vi av 3 600 / 260 = 13,84 kronor från din dagpenning. 634,75 – 13,84 = 620,91 kronor, vilket avrundas till 621 kronor. Du får alltså 621 kronor i dagpenning efter pensionsavdrag.

Exempel 3

Du har en dagsförtjänst på 1 550 kronor. Du har idag ersättning på 80 % och har alltså en dagpenning på 910 kronor eftersom det är den högsta dagpenningen som vi kan besluta om. Du börjar ta ut pension, 14000 per månad eller 168 000 kronor per år.

Din dagpenning blir 1 550 x 65 %, vilket fortsatt blir 910 kronor. Därefter drar vi av 168 000 / 260 = 646,15 kronor från din dagpenning. 910 – 646,15 är 263,85 kronor vilket avrundas uppåt till 264 kronor. Du får alltså 264 kronor i dagpenning.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är 20, 25, 25 a, 26, 27, 32, 68 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2017-03-19