Du är här: Hem/Villkor/Pension/Allmän pension och PPM
Lyssna

Allmän pension och premiepension

Om du har valt att göra förtida uttag av din ålderspension, det vill säga allmän pension, premiepension (PPM) och tilläggspension, blir din ersättning per dag 65 procent av din genomsnittliga inkomst per dag. 

Vi gör ett avdrag med ditt pensionsbelopp från din ersättning. För att få fram vilket pensionsbelopp vi ska dra av per dag delar vi årsbeloppet med 260 arbetsdagar och den summan vi då får fram drar vi av från din ersättning per dag. Det som återstår efter pensionsavdraget är vad vi betalar ut till dig.

Har du börjat göra förtida uttag av din ålderpension och väljer att skjuta upp uttagen, måste vi ändå göra samma avdrag som om du hade tagit ut pensionen. Det är inte meningen att en person ska kunna skjuta upp pensionen och istället välja ersättning.

Exempel 1:

Du har en genomsnittlig inkomst på 975 kronor per dag. Du har idag ersättning på 80 procent och har alltså en ersättning på 780 kronor per dag. Du börjar ta ut pension, 5 000 kronor per månad eller 60 000 kronor per år.

Din ersättning per dag blir 975 x 65 procent = 634,75 kronor. Därefter drar vi av 60 000 / 260 = 230,76 kronor från din ersättning per dag. 634,75 – 230,76 = 403,99 kronor vilket avrundas uppåt till 404 kronor. Du får alltså 404 kronor i ersättning per dag efter pensionsavdrag.

Exempel 2:

Du har en genomsnittlig inkomst på 975 kronor per dag. Du har idag ersättning på 80 procent och har alltså en ersättning på 780 kronor per dag. Du börjar ta ut pension, 300 kronor per månad eller 3 600 kronor per år.

Din ersättning per dag blir 975 x 65 procent = 634,75 kronor. Därefter drar vi av 3 600 / 260 = 13,84 kronor från din ersättning per dag. 634,75 – 13,84 = 620,91 kronor, vilket avrundas till 621 kronor. Du får alltså 621 kronor i ersättning per dag efter pensionsavdrag.

Exempel 3

Du har en genomsnittlig inkomst på 1 550 kronor per dag. Du har idag ersättning på 80 procent och har alltså en ersättning på 910 kronor per dag eftersom det är den högsta ersättning per dag som vi kan besluta om. Du börjar ta ut pension, 14000 per månad eller 168 000 kronor per år.

Din ersättning per dag blir 1 550 x 65 procent, vilket fortsatt blir 910 kronor. Därefter drar vi av 168 000 / 260 = 646,15 kronor från din ersättning per dag. 910 – 646,15 är 263,85 kronor vilket avrundas uppåt till 264 kronor. Du får alltså 264 kronor i ersättning per dag.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är 20, 25, 25 a, 26, 27, 32, 68 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-02-19