Du är här: Hem/Villkor/Söka arbete/Ersättning under utredningstiden
Lyssna

Ersättning under utredningstiden

Om det finns sannolika skäl att anta att du kommer att stängas av från ersättning får vi besluta att hålla inne din ersättning tills vi har fattat ett beslut om avstängningen. Det betyder att vi inte betalar ut ersättning under tiden vi utreder, men bara så lång tid som du eventuellt kommer att bli avstängd. Vi gör det för undvika att du får pengar som du senare måste betala tillbaka.

När vi är färdiga med utredningen beslutar vi om du ska stängas av eller inte. Om du inte stängs av från ersättning betalar vi ut den ersättning som vi har hållit inne.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 66 § 3 p lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Vi hänvisar också till 43-45 §§ ALF.

Senast uppdaterad: 2018-07-03