Du är här: Hem/Villkor/Söka arbete/Lämpligt arbete
Lyssna

Vad är lämpligt arbete?

Arbetslöshetsförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Du kan inte tacka nej till ett arbete bara för att det inte är inom ett särskilt yrkesområde. Du ska söka och ta alla lämpliga arbeten och delta i arbetsmarknadsåtgärder.

Exempel på faktorer som kan påverka bedömningen av om arbetet är lämpligt eller inte:

Förhållandena på arbetsplatsen

Arbetet är inte lämpligt om arbetsvillkoren inte är jämförbara med vad som bestämts i kollektivavtal, det råder arbetskonflikt som är tillåten enligt lag eller kollektivavtal eller om bestämmelser om arbetsmiljö inte följs.

Kvalifikationer

Det är arbetsgivaren som bestämmer om du har rätt kvalifikationer för ett arbete. Om arbetsgivaren vill anställa dig är arbetet alltså lämpligt. Det spelar ingen roll att du själv anser att du är över- eller underkvalificerad för arbetet.

Arbetslöshetens längd

Ju längre tid du har varit arbetslös, desto fler arbeten är lämpliga för dig att söka och tacka ja till.

Din hälsa

Finns det medicinska skäl som gör att du inte kan ta vissa arbeten? Kan du visa det för Arbetsförmedlingen och a-kassan med läkarintyg så anses inte sådana arbeten lämpliga för dig. Kan du inte visa läkarintyg anses arbetena lämpliga.

Geografi

Du ska kunna ta arbete över hela Sverige. I undantagsfall kan du begränsa ditt arbetssökande till ett visst område av familjeskäl. Med familjeskäl menas att barn eller en familjemedlem är beroende av din tillsyn och att hushållet inte kan flyttas, att din make/maka/sambo på grund av sitt arbete inte ensam kan sköta hushållet eller flytta till annan ort, eller att du är ensamstående och beroende av stöd från någon på bostadsorten för att klara ett arbete. Det här gäller under en övergångsperiod, eftersom du aktivt ska försöka finna lösningar som gör att du kan ta arbete på annan ort. 

Lön

Ett arbetet är inte lämpligt om inkomsten är mindre än 90 procent av din ersättning per dag från a-kassan.

Löfte om annat arbete

Du kan ha rätt att inte söka ett lämpligt arbete eller att tacka nej till ett arbete om det finns skriftliga dokument som visar att du har fått ett löfte om en anställning hos en annan arbetsgivare och den anställningen är lämpligare för dig och ska påbörjas inom 14 dagar. 

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 44 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter.

Senast uppdaterad: 2018-07-03