Du är här: Hem/Villkor/Söka arbete/Lämpligt arbete
Lyssna

Vad är lämpligt arbete?

Arbetslöshetsförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Du kan inte tacka nej till ett arbete bara för att det inte är inom ett särskilt yrkesområde. Du ska söka och ta alla lämpliga arbeten och delta i arbetsmarknadsåtgärder.

Exempel på faktorer som kan påverka bedömningen av om arbetet är lämpligt eller inte:

Förhållandena på arbetsplatsen

Är inte arbetsvillkoren jämförbara med vad som bestämts i kollektivavtal, råder det arbetskonflikt som är tillåten enligt lag eller kollektivavtal, eller följs inte bestämmelser om arbetsmiljö är inte arbetet lämpligt.

Kvalifikationer

Det är arbetsgivaren som bestämmer om du har rätt kvalifikationer för ett arbete. Om arbetsgivaren vill anställa dig är arbetet alltså lämpligt. Det spelar ingen roll att du själv anser att du är över- eller underkvalificerad för arbetet.

Arbetslöshetens längd

Ju längre du har varit arbetslös, desto fler arbeten är lämpliga för dig att söka och tacka ja till.

Din hälsa

Finns det medicinska skäl som gör att du inte kan ta vissa arbeten? Kan du visa det för Arbetsförmedlingen och a-kassan med läkarintyg så anses inte sådana arbeten som lämpliga för dig. Kan du inte visa läkarintyg anses arbetena ändå lämpliga.

Geografi

Du ska kunna ta arbete över hela Sverige, beroende på var jobben finns. Du kan dock i undantagsfall begränsa ditt arbetssökande till ett visst område av familjeskäl. Med familjeskäl menas att barn eller en familjemedlem är beroende av din tillsyn och att hushållet inte kan flyttas, att din make/maka/sambo på grund av sitt arbete inte ensam kan sköta hushållet eller flytta till annan ort, eller att du är ensamstående och beroende av stöd från någon på bostadsorten för att klara ett arbete. Det här gäller under en övergångsperiod, eftersom du aktivt ska försöka finna lösningar som gör att du kan ta arbete på annan ort. 

Lön

Om du erbjuds eller anvisas ett arbete där inkomsten är mindre än 90 procent av din dagpenning från a-kassan är arbetet inte lämpligt.

Löfte om annat arbete

Finns det skriftliga dokument som visar att du fått löfte om en anställning hos en annan arbetsgivare och den anställningen är lämpligare för dig och ska påbörjas inom 14 dagar kan du ha rätt att inte söka ett lämpligt arbete eller att tacka nej till arbetet. 

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 44 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter till ALF, IAFFS 2014:2.

Senast uppdaterad: 2017-03-19