Du är här: Hem/Villkor/Söka arbete/Hur du sköter ditt arbetssökande
Lyssna

Det är viktigt att du sköter ditt arbetssökande

Arbetslöshetsförsäkringen bygger på att du själv försöker få arbete så snart som möjligt. Om du inte sköter ditt arbetssökande kan du först varnas och sedan stängas av från ersättning. Det gäller om du:

 • Inte medverkar till att upprätta din handlingsplan

  Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen arbeta fram en individuell handlingsplan för dig. Där kommer ni överens om vad du ska göra för att lösa din situation. Du ska sedan regelbundet göra en ny handlingsplan.

  Arbetsförmedlingen meddelar oss om du inte gjort en handlingsplan eller om du inte följer handlingsplanen som ni tidigare arbetat fram.

  Om du inte medverkar till att upprätta handlingsplanen, eller inte medverkar till att hålla den uppdaterad stängs du av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt arbetslöshetsförsäkringens regler.

  Exempel på skäl som kan godtas när du inte skött ditt arbetssökande

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Inte lämnar in en aktivitetsrapport i tid

  För varje månad som arbetslös ska du redovisa vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har gjort för att bryta arbetslösheten. Det gör du i en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Du ska lämna in rapporten senast den 14:e i månaden efter.

  Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid stängs du av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt arbetslöshetsförsäkringens regler.

  Exempel på skäl som kan godtas när du inte skött ditt arbetssökande

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Inte kontaktar Arbetsförmedlingen på utsatt tid

  Om du ska gå på ett möte med Arbetsförmedlingen eller en av deras kompletterande aktörer vid en viss tidpunkt, eller att du på annat sätt ska kontakta dem vid en viss tidpunkt, är det viktigt att du gör det. Det gäller oavsett om ni har kommit överens om det, eller om Arbetsförmedlingen eller den andra aktören har bestämt det ensidigt.

  Om du inte går på möte eller kontaktar Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid bestämd tidpunkt stängs du av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt arbetslöshetsförsäkringens regler.

  Exempel på skäl som kan godtas när du inte skött ditt arbetssökande

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Inte söker ett anvisat lämpligt arbete

  Om Arbetsförmedlingen anvisar dig att söka ett arbete som de bedömer är lämpligt för dig är det viktigt att du söker arbetet.

  Om du inte söker ett lämpligt arbete som Arbetsförmedlingen har anvisat dig att söka stängs du av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt arbetslöshetsförsäkringens regler.

  Om du tycker att ett arbete inte är lämpligt för dig ska du kunna visa det. Läs mer på sidan Lämpligt arbete.

  Exempel på skäl som kan godtas när du inte skött ditt arbetssökande

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Inte aktivt söker arbeten som är lämpliga för dig

  Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Du får ersättning i utbyte mot att du gör vad du kan för att hitta ett nytt arbete. Du ska bland annat aktivt söka arbete och på annat sätt försöka lösa din situation.

  Om du inte aktivt söker arbete stängs du av från ersättning.

  Tänk på att det inte finns någon godtagbar anledning till att inte aktivt söka arbete.

Senast uppdaterad: 2017-03-19