Du är här: Hem/Villkor/Söka arbete/Hur du sköter ditt arbetssökande
Lyssna

Det är viktigt att du sköter ditt arbetssökande

Försäkringen bygger på att du själv försöker få arbete så snart som möjligt. Om du inte sköter ditt arbetssökande på rätt sätt kan du först varnas och sedan stängas av från ersättning. Det är därför viktigt att:

 • Medverka till att upprätta en planering

  Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen arbeta fram en skriftlig planering. Där kommer ni överens om vad du ska göra för att lösa din situation. Du ska sedan regelbundet uppdatera planeringen.

  Arbetsförmedlingen meddelar oss om du inte har gjort eller följer planeringen som ni har arbetat fram. Du stängs av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt försäkringens regler.

  Exempel på skäl som kan godtas

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Lämna in en aktivitetsrapport i tid

  Som arbetssökande ska du varje månad redovisa vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har gjort för att bryta arbetslösheten. Det gör du i en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Du ska lämna in rapporten någon gång mellan den första och den 14:e varje månad.

  Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid stängs du av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt försäkringens regler.

  Exempel på skäl som kan godtas

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Kontakta Arbetsförmedlingen på överenskommen tid

  Det är viktigt att du går på ett bokat möte eller på annat sätt kontaktar Arbetsförmedlingen eller en av deras kompletterande aktörer. Det gäller oavsett om ni har kommit överens om det, eller om Arbetsförmedlingen eller den andra aktören har bestämt det ensidigt.

  Om du inte går på ett möte eller kontaktar Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid bestämd tidpunkt stängs du av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt försäkringens regler.

  Exempel på skäl som kan godtas

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Söka anvisade lämpliga arbeten

  Det är viktigt att du söker de arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar dig att söka och som de bedömer är lämpliga för dig.

  Om du inte söker ett lämpligt arbete som Arbetsförmedlingen har anvisat dig att söka stängs du av från ersättning om det inte finns en anledning som kan godtas enligt försäkringens regler.

  Om du inte tycker att ett arbete är lämpligt för dig ska du kunna visa det. Läs mer på sidan Lämpligt arbete.

  Exempel på skäl som kan godtas

  Exempel på godtagbara skäl är avbrott i allmänna kommunikationer och tekniska störningar i telefon och datatrafik. Det kan vara om du eller någon annan i familjen är sjuk, så att du därför inte kan komma till ett bokat möte.

 • Aktivt söka arbeten som är lämpliga

  Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Du får ersättning i utbyte mot att du gör vad du kan för att hitta ett nytt arbete. Du ska bland annat aktivt söka arbete och på annat sätt försöka lösa din situation.

  Om du inte aktivt söker arbete stängs du av från ersättning.

  Tänk på att det inte finns någon godtagbar anledning till att inte aktivt söka arbete.

Senast uppdaterad: 2018-07-03