Lyssna

Åtgärder om du missköter arbetssökandet

Om du inte sköter ditt arbetssökande på rätt sätt skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi kommer då att göra en utredning. Om vi kommer fram till att du inte har skött ditt arbetssökande på rätt sätt kommer du att få en sanktion.

Första gången det sker får du en varning. Om det händer igen stängs du av från ersättning. Så här trappas åtgärderna upp:

1:a gången - Varning
2:a gången - 1 dag
3:e gången - 5 dagar
4:e gången - 10 dagar
5:e gången - Inte rätt till ersättning

Femte gången kan du inte få ersättning förrän du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor, om du fortfarande uppfyller övriga villkor för ersättning.

Illustrerar de olika stegen (1-5) i åtgärdstrappan

Vad är en avstängning?

En avstängning innebär att du i och för sig kan få ersättning, men att du som följd av något du har gjort inte får ersättning förrän avstängningsdagarna (och karensdagarna om du inte redan har klarat av dem) är avklarade.

Läs mer på Villkor, Söka arbete och Så räknas avstängningsdagarna.

Under utredningstiden

Vi kan besluta att inte betala ut ersättning till dig under utredningstiden. Läs mer på Villkor, Söka arbete och Ersättning under utredningstiden.

Andra avstängningssituationer

Tänk på att det också finns andra situationer där du kan stängas av. Läs mer på sidorna Förlänga tid i arbetslöshet och Arbetet upphört under Villkor.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 43 - 45 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Senast uppdaterad: 2018-07-03