Du är här: Hem/Villkor/Studier
Lyssna

Studier

Om du söker ersättning gör vi en bedömning av alla omständigheter i ditt fall. Det är viktigt att du i första hand söker arbete. Grundregeln är att du inte kan få ersättning under tiden som du studerar eller har ett uppehåll i din utbildning. Det finns dock ett antal undantag.

Vill du studera när du har ersättning?

Ersättning i samband med deltidsstudier

Det finns undantag som gör det möjligt att studera med en studietakt på högst 50 procent i högst 20 veckor samtidigt som du får ersättning om:

  • det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
  • utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete, och
  • utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Det finns dock ett undantag till den sista punkten. Du kan få ersättning om du arbetade och samtidigt studerade under minst 15 veckor innan du blev arbetslös.

Ersättning i samband med orienteringskurs

Du kan få ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel eller deltid under förutsättning att den syftar till att:

  • ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
  • underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Du kan få högst 15 ersättningsdagar inom samma ersättningsperiod.

Ersättning i samband med heltidsstudier

Du kan få ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att:

  • Ditt tidigare arbete inte upphörde på grund av utbildningen.
  • Utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete.
  • Utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.
  • Utbildningen har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan få högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod.

 

Regler

Reglerna vi redogör för på den här sidan är: 10 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och 14-16 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo).

Senast uppdaterad: 2018-07-03