Du är här: Hem/Villkor/Utlandsarbete
Lyssna

Utlandsarbete

EU-förordningen gäller både dig som arbetar i ett EU-land, Schweiz eller är tredjelandsmedborgare (det vill säga medborgare i ett land utanför EU) och för dig som arbetar i ett EES-land.

Huvudregeln för allt utlandsarbete är att du omfattas av den lagstiftning och det arbetslöshetsskydd som gäller i det land du arbetar i. Din svenska försäkringstillhörighet bryts när du omfattas av ett annat lands försäkring.

Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land du arbetar i för att kunna tillgodoräkna dig arbetet om du skulle bli arbetslös senare. Även om du är medlem hos oss är du inte automatiskt försäkrad mot arbetslöshet om du arbetar utomlands. Du ansvarar själv för att vara försäkrad. Kontakta gärna oss innan du börjar arbeta utomlands för information om hur du ska hantera din arbetslöshetsförsäkring.

 

Regler

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004. 

Senast uppdaterad: 2018-07-03