Du är här: Hem/Villkor/Utlandsarbete/Arbete i annat land
Lyssna

Arbete i ett EU- eller EES-land, eller Schweiz

Gränsarbetare

Om du arbetar i ett EU- eller EES-land, eller Schweiz och återvänder till bosättningslandet minst en gång i veckan är du gränsarbetare.

Oäkta gränsarbetare

Om du arbetar i ett EU- eller EES-land, eller Schweiz och inte återvänder till bosättningslandet minst en gång i veckan är du oäkta gränsarbetare. Exempel på oäkta gränsarbetare är säsongsarbetare eller personer som har sin familj kvar i Sverige.

Arbeta deltid i annat land och få ersättning

I normalfallet är det inte möjligt att arbeta deltid i ett annat land och samtidigt få ersättning i Sverige, eftersom du vid allt utlandsarbete omfattas av den lagstiftning och det arbetslöshetsskydd som gäller i det land du arbetar i. Ett undantag är om vi för din räkning ansöker om intyg A 1 eller E 101 från Försäkringskassan. Intyget ger dig tillstånd att tillhöra den svenska arbetslöshetsförsäkringen under den tid du arbetar deltid i ett annat medlemsland när du är bosatt i Sverige och får ersättning här. Du måste fortfarande stå till förfogande på den svenska arbetsmarknaden, se Grundvillkor.

Arbete utanför Europa

Om du arbetar utanför Europa kan detta arbete inte tillgodoräknas i ett arbetsvillkor i Sverige. Det finns dock några undantag:

  • Arbete hos en arbetsgivare med säte i Sverige där lönen utbetalas från Sverige.
  • Tjänstgöring vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka.
  • Biståndsarbete betalt av SIDA eller annan svensk myndighet.
  • Arbete hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet eller organ knutna till dess.
  • Arbete i Israel om du därefter varit försäkrad och arbetat i Sverige i minst 100 dagar, undantag finns.

 

Regler

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004.

Senast uppdaterad: 2018-07-03