Du är här: Hem/Villkor/Utlandsarbete/Arbete i annat land
Lyssna

Arbete i ett EU- eller EES-land, eller Schweiz

Gränsarbetare

Om du arbetar i ett EU- eller EES-land, eller Schweiz och återvänder till bosättningslandet minst en gång i veckan är du gränsarbetare.

Oäkta gränsarbetare

Om du arbetar i ett EU- eller EES-land, eller Schweiz och inte återvänder till bosättningslandet minst en gång i veckan är du oäkta gränsarbetare. Exempel på oäkta gränsarbetare är säsongsarbetare eller personer som har sin familj kvar i Sverige.

Arbeta deltid i annat land och få ersättning

I normalfallet är det inte möjligt att arbeta deltid i ett annat land och samtidigt få ersättning i Sverige, eftersom du vid allt utlandsarbete omfattas av den lagstiftning och det arbetslöshetsskydd som gäller i det land du arbetar i. Ett undantag är om vi för din räkning ansöker om intyg A 1 eller E 101 från Försäkringskassan. Intyget ger dig tillstånd att tillhöra den svenska arbetslöshetsförsäkringen under den tid du arbetar deltid i ett annat medlemsland när du är bosatt i Sverige och får ersättning här. Du måste fortfarande stå till förfogande på den svenska arbetsmarknaden. Se länken Grundvillkor.

Arbete utanför Europa

Om du arbetar utanför Europa kan detta arbete inte tillgodoräknas i ett arbetsvillkor i Sverige. Undantag är dessa:

  • Arbete hos en arbetsgivare med säte i Sverige där lönen utbetalas från Sverige
  • Tjänstgöring vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka
  • Biståndsarbete betalt av SIDA eller annan svensk myndighet
  • Arbete hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet eller organ knutna till dessa
  • Arbete i Israel om du därefter varit försäkrad och arbetat i Sverige i minst 100 dagar, undantag finns.

 

Regler

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004.

Senast uppdaterad: 2017-03-19