Du är här: Hem/Villkor/Utlandsarbete/Ersättning efter utlandsarbete
Lyssna

Ersättning efter utlandsarbete

I vilket land du söker ersättning

Du ska vara försäkrad i arbetslandet och söka ersättning där om du blir delvis eller periodvis arbetslös. Om du blir helt arbetslös gäller olika regler för äkta och oäkta gränsarbetare. Vid hel arbetslöshet ska äkta gränsarbetare söka ersättning i bosättningslandet medan oäkta gränsarbetare kan välja om de vill söka ersättning i bosättningslandet eller i arbetslandet.

Intyg för att styrka arbete

Om du flyttar till Sverige efter att ha arbetat i ett EU- eller EES-land eller Schweiz har du i normalfallet rätt att tillgodoräkna dig försäkrings- och anställningsperioder från det land du arbetade i. Dessa perioder styrks med intyg U002 eller U017 som skrivs ut av arbetsmarknadsmyndigheten i landet du arbetat i. Intyget får du enklast genom att skicka en begäran till oss om att hämta in det. Vi får uppgifterna från det land du arbetat i. Det finns inget som hindrar att du själv begär intyget och lämnar det till oss när du ansöker om ersättning.

På samma sätt har du i normalfallet rätt att tillgodoräkna dig försäkrings- och anställningsperioder för arbete i Sverige om du skulle bli arbetslös i ett EU-land. I Sverige skrivs intyg U002 och U017 ut av oss.

Du kan i vissa fall även tillgodoräkna dig arbete i eget företag om du vill söka ersättning i några av EU:s medlemsländer. Du kan också i vissa fall tillgodoräkna dig tid som företagare i vissa andra EU-länder om du söker ersättning i Sverige.

 

Regler

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004.

Senast uppdaterad: 2018-07-03