För arbetsgivare

Den som är arbetslös och söker ersättning från oss kommer vid olika tillfällen under sin arbetslöshet att behöva skicka in Arbetsgivarintyg och ibland även anställningsbevis. Det är arbetsgivaren som fyller i dessa intyg.

Arbetsgivarintyg

Vi använder Arbetsgivarintyget som underlag när vi utreder vår medlems ersättning. Därför är det viktigt att vi får intyget så fort som möjligt.

Arbetsgivaren fyller i Arbetsgivarintyget i e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. Ifyllnadsstödet hjälper din arbetsgivare att fylla i intyget rätt. Arbetsgivaren kan därefter skicka intyget elektroniskt med BankID eller skriva ut intyget och skicka det till den anställde.

Så fort Arbetsgivarintyget är signerat kan den anställde logga in med sin e‐legitimation, kontrollera att uppgifterna stämmer och skicka Arbetsgivarintyget till oss elektroniskt. 

Tänk på

  • Vi behöver ett Arbetsgivarintyg per anställning.
  • Samtliga frågor på Arbetsgivarintyget ska vara besvarade. Fyll gärna i det på arbetsgivarintyg.nu
  • Du kan alltid ringa oss om du undrar över något!

Anställningsbevis

Anställningsbevis eller anställningsavtal är en handling som ska innehålla uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagaren, anställningens start- och slutdatum, anställningsform och anställningens omfattning.

Om vår medlem börjar deltidsarbeta under arbetslösheten behöver medlemmen skicka in ett anställningsbevis till oss. Vi behöver anställningsbeviset för att kunna hjälpa medlemmen att fylla i tidrapporten rätt från början.

Arbetsgivaren är skyldig att utfärda intyg

Arbetsgivaren är enligt 47 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran utfärda ett Arbetsgivarintyg på särskilt framtaget formulär.

Arbetsgivaren är även skyldig att lämna anställningsbevis till den anställde enligt lag (1982:80) om anställningsskydd.