Du är här: Hem/Arbetsgivare
Lyssna

Arbetsgivare

En person som är arbetslös och söker ersättning från oss kommer vid olika tillfällen under sin arbetslöshet att behöva skicka in Arbetsgivarintyg och ibland även anställningsbevis.

Arbetsgivaren skyldig att utfärda intyg

Du som är arbetsgivare är enligt 47 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg på särskilt framtagen blankett.

Senast uppdaterad: 2018-07-03