Du är här: Hem/Arbetsgivare/Komplettering till arbetsgivarintyg
Lyssna

Komplettering till arbetsgivarintyg

  • Du ska endast fylla i ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst.
  • Fyll i uppgifterna månad för månad.
  • Semesterersättning och semestertillägg ska inte fyllas i.

Antal arbetade dagar

Fyll i om den anställde har ett konstnärligt arbete och om den anställde får lön per uppdrag eller dag.

Annan ersättning

Exempel på andra ersättningar är till exempel OB-ersättning, lönetillägg, övertid, bil- och milersättning och provision. Dessa ska redovisas månad för månad.

Sjuklön

Om du fyller i uppgifter om frånvaro på arbetsgivarintyg.nu öppnas en bilaga som en ny tabell. Där fyller du i uppgifter om sjuklön och tid du har fått sjuklön för.

Senast uppdaterad: 2018-07-03