Lyssna

Komplettering till arbetsgivarintyg

På formuläret Komplettering till arbetsgivarintyg fyller arbetsgivaren i ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst. Semesterersättning och semestertillägg ska inte fyllas i.

Antal arbetade dagar

Ska bara fyllas i om den anställde har ett konstnärligt arbete eller om den anställde får lön per uppdrag eller dag.

Annan ersättning

Annan ersättning är till exempel OB-ersättning, lönetillägg, övertid, bil- och milersättning och provision. Dessa ska redovisas månad för månad.

Sjuklön

Om du fyller i uppgifter om frånvaro på arbetsgivarintyg.nu öppnas en bilaga som en ny tabell. Där fyller du i uppgifter om sjuklön och tid du har fått sjuklön för.