Så här fyller du i Arbetsgivarintyget

Det är många arbetsgivare som frågar hur intyget ska fyllas i. Här har vi svaren på några av våra vanligaste frågor. Ring oss gärna om du undrar över något.

 

Uppgifter om anställningen

Om den anställde haft flera olika anställningar ska du ska fylla i ett formulär för var och en av anställningarna. Ange anställningstiden för varje anställning.

Anställningsform

Intermittent anställning eller behovsanställning är det som vardagligt kallas timanställning.

Arbetstid

Fyll i vilken omfattning anställningen har varit.

Ange ett av alternativen heltid, deltid eller varierande arbetstid. Vid heltidsanställning ska du även ange arbetstiden per vecka. Vid deltidsanställning med fastställd arbetstid ska både arbetstiden per vecka och tjänstens omfattning i procent anges.

Varierande arbetstid är det som vardagligt kallas timanställning.

Arbetad tid

Här ska du fylla i de faktiskt arbetade timmarna per månad, liksom eventuella frånvarotimmar, över-, mer- och/eller fyllnadstidstimmar.

Om den anställde inte har haft någon frånvaro eller arbetat mer- eller övertid ska rutorna lämnas tomma.

Uppgifter om lönen

Ange lönen före skatt, bruttolönen, exklusive eventuell semesterersättning. Semesterersättning som betalas ut i samband med att anställningen upphör ska redovisas den sista anställningsmånaden. 

Sjuklön, övertidstillägg, mertid, jour, ob-ersättning, lönetillägg, semestertillägg och andra förmåner ska redovisas månad för månad.

Om medlemmen har varit anställd på till exempel 75 procent är det bruttolönen för 75 procent som ska anges.

Uppehållslön och ferielön

Denna fråga gäller anställning i läsårsknuten verksamhet, det vill säga lärare, cirkelledare med mera. Uppehålls- och ferielön är inte vanlig semesterlön. Om den anställde inte har arbetat i läsårsanknuten verksamhet kan han eller hon alltså inte ha haft uppehålls- eller ferielön.

Övriga uppgifter

Om den anställde har haft frånvaro, till exempel vid vård av barn eller sjukdom, kan du specificera vilken typ av frånvaro det är under Övriga uppgifter.

Om du är släkt med den anställde behöver företagets revisor vidimera formuläret (eftersom du i dessa fall anses vara jävig).

Korttidsarbete eller permittering

  • Fyll i ett separat arbetsgivarintyg för tiden med korttidsarbete eller permittering. 
  • Fyll i arbetstiden för den omfattning som den anställde har fått behålla efter arbetstidsminskningen i fält 11 Arbetad tid - arbetade timmar. Den permitterade tiden betraktas inte som arbetad tid. 
  • Fyll i den lönen som den anställde har fått efter löneminskning i fält 12 Uppgifter om lönen.
  • Ange att det är tid med korttidsarbete eller permittering som intyget avser i fält 14 Övriga upplysningar.
  • Fyll i eventuell frånvaro i relation till arbetstidsminskningen. 
  • Om den anställde sägs upp under kortidspermittering har hen enligt LAS rätt att behålla sin lön, men lönen måste omfattas av löneminskning för att omfattas av lagen om stöd vid korttidsarbete. Den överskjutande del som arbetsgivaren betalar ut till den anställde på grund av sina skyldigheter enligt LAS bör fyllas i på komplettering till arbetsgivarintyg.