Du är här: Hem/Arbetsgivare/Fylla i Arbetsgivarintyget
Lyssna

Fylla i Arbetsgivarintyget

Fyll i formuläret på arbetsgivarintyg.nu för att få med all information vi behöver, länk till arbetsgivarintyg.nu hittar du här bredvid.

Så här fyller du i Arbetsgivarintyget

 • Om den anställde haft flera olika anställningar med olika sysselsättningsgrader måste du fylla i ett intyg för var och en av anställningarna.
 • Om du är släkt med den anställde måste företagets revisor vidimera formuläret(eftersom du i dessa fall anses vara jävig).
 • Om anställningen är avslutad måste alla frågor besvaras.
 • Om anställningen fortfarande pågår behöver inte alla frågor besvaras.
 • Uppgifter om anställningen

  Om den anställde haft flera olika anställningar ska du ska utfärda ett formulär för var och en av anställningarna. Ange anställningstiden för varje specifik anställning. • Anställningsform

  Med intermittent anställning eller behovsanställning menas det som vardagligt kallas timanställning. • Arbetstid

  Med varierande arbetstid menas det som vardagligt kallas timanställning. • Arbetad tid

  Här ska du precisera de faktiskt arbetade timmarna per månad, liksom eventuella frånvarotimmar, över-, mer- och/eller fyllnadstidstimmar.

  Det är faktiskt antal timmar per månad som gäller. Det innebär att du inte kan skriva till exempel 40 timmar per vecka i varje kolumn. Du kan inte heller skriva 176 timmar i varje kolumn eftersom det då inte motsvarar hur många timmar medlemmen faktiskt arbetat, det är endast ett genomsnitt.

  Om den anställde inte har haft någon frånvaro eller arbetat mer- eller övertid ska rutorna lämnas tomma.

  Det är endast timmarna för den specifika anställningen som ska anges, se uppgifter om anställningen. • Uppgifter om lönen

  Ange lönen före skatt, bruttolönen, exklusive eventuell semesterersättning. Om medlemmen har varit anställd på till exempel 75 procent är det bruttolönen för 75 procent som ska anges.

  Om ingen mer- eller övertid finns angiven behöver du inte heller svara Nej/Ja på frågan om timlönen för över-, mer- och/eller fyllnadstiden varierat.

  Frågan som gäller om det funnits lön utöver månads-, vecko-, dag- eller timlön ska dock besvaras. • Uppehållslön och ferielön

  Denna fråga gäller anställning i läsårsknuten verksamhet, det vill säga lärare, cirkelledare med mera. Uppehålls- och ferielön är inte vanlig semesterlön. Om den anställde inte arbetat i läsårsanknuten verksamhet kan han eller hon alltså inte ha haft uppehålls- eller ferielön. • Övriga uppgifter

  Om den anställde har haft frånvaro, till exempel vid vård av barn eller sjukdom, kan du specificera vilken typ av frånvaro det är under Övriga uppgifter.

  Om den anställde har haft semester kan även den redovisas där. Om han eller hon inte har haft semester under perioden ska du dock alltid fylla i detta under Övriga uppgifter.

Senast uppdaterad: 2018-07-03