Du är här: Hem/Arbetsgivare/Fylla i Arbetsgivarintyget
Lyssna

Fylla i Arbetsgivarintyget

Fyll i intyget på arbetsgivarintyg.nu för att få med all information vi behöver, länk till arbetsgivarintyg.nu hittar du här bredvid.

Så här fyller du i Arbetsgivarintyget

 • Om den anställde haft flera olika anställningar med olika sysselsättningsgrader måste du fylla i ett intyg för var och en av anställningarna.
 • Om du är släkt med den anställde måste företagets revisor vidimera intyget (eftersom du i dessa fall anses vara jävig).
 • Om anställningen är avslutad måste alla frågor besvaras.
 • Om anställningen fortfarande pågår behöver inte frågorna 6 – 8 besvaras.
 • Uppgifter om anställningen - punkt 2

  Om den anställde haft flera olika anställningar ska inte den totala anställningstiden anges. Eftersom du ska utfärda ett intyg för var och en av anställningarna ska du därför ange anställningstiden för varje specifik anställning under denna punkt.

  Du behöver i dessa fall då inte fylla i rutan ”fortfarande anställd” utan fyller istället i den fortsatta (förändrade) anställningen under punkten 8. • Anställningsform - punkt 3

  Med intermittent anställning eller behovsanställning menas det som vardagligt kallas timanställning. • Arbetstid - punkt 4

  Med varierande arbetstid menas det som vardagligt kallas timanställning. • Arbetad tid - punkt 11

  Här ska du precisera de faktiskt arbetade timmarna per månad, liksom eventuella frånvarotimmar, över-, mer- och/eller fyllnadstidstimmar.

  Det är faktiskt antal timmar per månad som gäller. Det innebär att du inte kan skriva till exempel 40 timmar per vecka i varje kolumn. Du kan inte heller skriva 176 timmar i varje kolumn eftersom det då inte motsvarar hur många timmar medlemmen faktiskt arbetat, det är endast ett genomsnitt.

  Om den anställde inte haft någon frånvaro eller inte arbetat mer- eller övertid ska rutorna lämnas tomma (du behöver alltså inte skriva 0 i varje ruta).

  Det är endast timmarna för den specifika anställningen som ska anges (se uppgifter om anställningen). • Uppgifter om lönen - punkt 12

  Det är lönen före skatt (bruttolönen) exklusive eventuell semesterersättning som ska anges. Om medlemmen varit anställd på till exempel 75 % så är det bruttolönen för 75 % som ska anges (inte heltidslönen).

  Om ingen mer- eller övertid finns angiven behöver du inte heller svara Nej/Ja på frågan om timlönen för över-, mer- och/eller fyllnadstiden varierat.

  Frågan som gäller om det funnits lön utöver månads-, vecko-, dag- eller timlön ska dock besvaras. • Uppehållslön och ferielön - punkt 13

  Denna fråga gäller anställning i läsårsknuten verksamhet (det vill säga lärare, cirkelledare med mera). Uppehålls- och ferielön är inte vanlig semesterlön. Om den anställde inte arbetat i läsårsanknuten verksamhet kan han eller hon alltså inte ha haft uppehålls- eller ferielön. • Övriga uppgifter - punkt 14

  Om den anställde har haft frånvaro, till exempel vid vård av barn eller sjukdom, kan du specificera vilken typ av frånvaro det är under punkt 14 Övriga uppgifter.

  Om den anställde har haft semester kan även den redovisas där. Om han eller hon inte har haft semester under perioden ska du dock alltid fylla i detta under punkt 14.

Senast uppdaterad: 2017-03-19