Lyssna

Om ersättningen

Du kan bara få ersättning från oss om du är medlem hos oss och om du uppfyller villkoren. För att få inkomstbaserad ersättning ska du ha varit medlem de tolv senaste månaderna, utan avbrott, och ha uppfyllt ett arbetsvillkor under medlemstiden. Om du inte är medlem i en a-kassa kan du söka ersättning från Alfakassan, men du kan då inte få inkomstbaserad ersättning.