Jag har arbetat utomlands

När du arbetar utomlands omfattas du av den lagstiftning och det arbetsskydd som gäller i det land du arbetar i. Din svenska försäkringstillhörighet bryts när du omfattas av ett annat lands försäkring.

Du behöver vara arbetslöshetsförsäkrad i det land du arbetar i för att kunna tillgodoräkna dig arbetet om du skulle bli arbetslös senare. Även om du är medlem hos oss är du inte automatiskt försäkrad mot arbetslöshet om du arbetar utomlands. Du ansvarar själv för att vara försäkrad. Kontakta gärna oss innan du börjar arbeta utomlands för information om hur du ska hantera din arbetslöshetsförsäkring.

EU-förordningen gäller både dig som arbetar i ett EU-land, Schweiz eller är tredjelandsmedborgare, det vill säga medborgare i ett land utanför EU, och för dig som arbetar i ett EES-land.

Arbete utanför Europa

Om du arbetar utanför Europa kan arbetet tillgodoräknas i ett arbetsvillkor i Sverige om du:

 • Arbetar hos en arbetsgivare med säte i Sverige där lönen utbetalas från Sverige.
 • Tjänstgör vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka.
 • Är biståndsarbete och får betalt av SIDA eller annan svensk myndighet.
 • Arbetar hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet eller organ knutna till dess.
 • Arbetar i Israel om du därefter varit försäkrad och arbetat i Sverige i minst 100 dagar, undantag finns.

Bli medlem efter arbete i ett EU- eller EES-land, eller Schweiz

Du kan ansöka om att bli medlem efter att ha arbetat i ett EU-eller EES-land. Du behöver även fylla i och skicka in blanketten Underlag för fastställande av bosättningsstat för att vi ska kunna bedöma om du kan bli medlem.

Femårsregeln

I Nordiska konventionen finns den så kallade femårsregeln som kan användas för att pröva din rätt till medlemskap om du senast arbetade i ett annat nordiskt land. Femårsregeln gäller dig om du tidigare har fått svensk ersättning eller om du genom arbete tidigare har omfattats av svensk försäkring. Femårsregeln kan användas under förutsättning att du inom fem år återvänder till Sverige och inom åtta veckor ansöker om medlemskap i en a-kassa.

Så söker du ersättning efter utlandsarbete

Om du blir deltidsarbetslös ska du söka ersättning i det land du har arbetat i. Om du blir helt arbetslös och har återvänt till Sverige minst en gång i veckan medan du arbetade i ett annat land ska du söka ersättning i Sverige. Om du däremot har återvänt till Sverige mindre än en gång i veckan medan du arbetade i ett annat land kan du välja om du vill söka ersättning i Sverige eller i det land du har arbetat i.

Intyg om utlandsarbete

Om du flyttar till Sverige efter att ha arbetat i ett EU- eller EES-land eller Schweiz har du i normalfallet rätt att tillgodoräkna dig försäkrings- och anställningsperioder från det land du arbetade i. Dessa perioder styrks med intyg U002 eller U017 som skrivs ut av arbetsmarknadsmyndigheten i landet du arbetat i. Vi hjälper dig gärna att begära intyget.

Arbeta deltid i annat land och få ersättning

I normalfallet är det inte möjligt att arbeta deltid i ett annat land och samtidigt få ersättning i Sverige, eftersom du vid allt utlandsarbete omfattas av den lagstiftning och det arbetslöshetsskydd som gäller i det land du arbetar i. Ett undantag är om vi för din räkning ansöker om intyg A 1 eller E 101 från Försäkringskassan. Intyget ger dig tillstånd att tillhöra den svenska arbetslöshetsförsäkringen under den tid du arbetar deltid i ett annat medlemsland när du är bosatt i Sverige och får ersättning här. Du måste fortfarande vilja och kunna ta ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Söka arbete i Europa med ersättning

Om du lämnar Sverige upphör din rätt till ersättning från oss. Du har under vissa omständigheter rätt att under tre månader söka arbete i ett annat EU- eller EES-land, eller Schweiz med bibehållen ersättning. Villkoren hittar du på Inspektionen för arbetsförhetsförsäkringens hemsida.

Du ansöker på blankett Ansökan om intyg U2 som du får på Arbetsförmedlingen.

Att tänka på inför, under och efter din U2-sökresa

 • Din ersättning betalas ut på ditt bankkonto. Du behöver därför ha ett svenskt bankkonto som du kan använda när du är utomlands.
 • Vi rekommenderar även att du använder dig av Mina sidor och fyller i dina tidrapporter där.
 • Du behöver skriva in dig på Arbetsförmedlingen i sökandelandet inom sju dagar. Om du skriver in dig senare kan du få ersättning tidigast från dagen du skrev in dig.
 • Arbetsförmedlingen i sökandelandet skickar blankett U009 till oss. Där framgår från vilken dag du är inskriven hos dem. Observera att vi inte kan betala ut ersättning förrän vi har fått en bekräftelse från sökandelandets Arbetsförmedling.
 • Om du får arbete i sökandelandet behöver du se till att du är arbetslöshetsförsäkrad där.
 • Får du arbete behöver du meddela det till den utländska arbetsförmedlingen och till oss.
 • Om du inte får arbete i sökandelandet behöver du återvända till Sverige inom sökperioden för att ha rätt till återstående dagar av din ersättningsperiod. Sista dag för hemkomst finns angiven på intyget du fått från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Du kan inte få ersättning förrän du skrivit in dig på Arbetsförmedligen.
Uppdaterad: