Lyssna

Jag har blivit arbetslös

För att få a-kassa från oss behöver du vara medlem. Du kan få a-kassa om du har arbetat och förlorat arbetet helt eller delvis och dessutom uppfyller villkoren.

Tre snabba tips!

Så här mycket får du i a-kassa

Du kan högst få 910 kronor per dag de första 100 dagarna, du behöver då i snitt ha tjänat mer än 25 025 kronor i månaden. Därefter kan du högst få 760 kronor.

Det som avgör hur mycket du får i a-kassa är hur mycket du arbetat och hur mycket du tjänat innan du blev arbetslös, men också hur länge du har varit medlem.

För få inkomstbaserad a-kassa behöver du ha:

Inkomstbaserad ersättning

Dag Ersättningsnivå Högsta ersättning
1-100 80 procent av genomsnittlig inkomst 910 kronor per dag
101-200 80 procent av genomsnittlig inkomst 760 kronor per dag
201-300 70 procent av genomsnittlig inkomst 760 kronor per dag

Om du inte uppfyller villkoren för att få inkomstbaserad a-kassa kan du ha rätt till grundersättning. För att få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

Grundersättningen baseras på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Om du arbetat heltid får du 365 kronor per dag i ersättning.

Du får inte a-kassa de första arbetslösa dagarna

Innan du får ersättning behöver du göra sex karensdagar. En karensdag är en dag som du inte får ersättning för även fast du är arbetslös. Som karensdag räknas bara dagar som du skulle ha fått ersättning. Är du till exempel sjuk en dag räknas den dagen inte som en karensdag.

Så här räknar vi ut din genomsnittliga arbetstid och inkomst

Vi räknar samman allt arbete du har fått lön för under kvalifikationstiden, vilken vanligtvis är de senaste 12 månaderna innan du skrev in dig på Arbetsförmedlingen. Om du arbetat 50 timmar eller mer och samtidigt haft sjuklön, sjukpenning eller föräldrapenning under månaden räknar vi även med den tiden och inkomsten. Har du fått skattepliktiga förmåner kan även dessa ingå i beräkningen.

Hur länge kan jag få a-kassa?

När vi beviljar dig ersättning får du en ersättningsperiod som är 300 dagar. Du kan få högst fem ersättningsdagar per vecka om du är helt arbetslös. Om du skrivs in i ett program hos Arbetsförmedlingen räknas de dagarna också som ersättningsdagar. Det är bara dagar du får ersättning för som räknas av från ersättningsperioden.

Är du förälder till barn under 18 år när du förbrukar dag 300 på din ersättningsperiod har du rätt till en förlängning på 150 dagar, vilket gör att din ersättningsperiod blir 450 dagar. Förlängningen sker automatiskt. Vi hämtar uppgiften om du har barn under 18 år från Försäkringskassan, du behöver alltså inte meddela oss det.

Vad händer med min a-kassa när jag fyller 65 år?

Du kan få a-kassa till månadsskiftet innan du fyller 65 år.

När ersättningsperioden tar slut

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor när ersättningsperioden tar slut kan du få en ny ersättningsperiod. Den inleds med sex karensdagar.

När vi bestämmer vilken ersättning du har rätt till väljs det förmånligaste av dessa alternativ:

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för den som under en ersättningsperiod inte har hittat ett nytt arbete.

Uppdaterad: