Jag har blivit arbetslös

För att få a-kassa från oss behöver du vara medlem. Du kan få a-kassa om du har arbetat och förlorat arbetet helt eller delvis och dessutom uppfyller villkoren.

Tre snabba tips!

  • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
  • Använd Mina sidor.
  • Fyll i din tidrapport.

Så här mycket får du i a-kassa

Den inkomstbaserade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 26 400 kronor per månad. För att få den högsta ersättningen behöver du ha tjänat mer än 33 000 kronor i månaden. 

Den högsta ersättningen är 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna. Från dag 101 kan du få som högst 1 000 kronor per dag.

Det som avgör hur mycket du får i a-kassa är hur mycket du arbetat och hur mycket du tjänat innan du blev arbetslös, men också hur länge du har varit medlem.

För få inkomstbaserad a-kassa behöver du ha har varit medlem i en a-kassa i tolv månader. 

Inkomstbaserad ersättning

Dag Tidigare inkomst Högsta ersättning Ersättningsnivå
1-100 33 000 kr per månad 1 200 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
101-200 27 500 kr per månad 1 000 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
201-300 31 428 kr per månad 1 000 kronor per dag 70 procent av genomsnittlig inkomst

Om du inte uppfyller villkoren för att få inkomstbaserad a-kassa kan du ha rätt till grundersättning. Ersättningen baseras då på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Om du arbetat heltid får du 510 kronor per dag i ersättning.

För att få grundersättning måste du ha fyllt 20 år. 

Så här räknar vi ut din genomsnittliga arbetstid och inkomst

Vi räknar samman allt arbete du har fått lön för under kvalifikationstiden, vilken vanligtvis är de senaste 12 månaderna innan du skrev in dig på Arbetsförmedlingen. Om du arbetat 40 timmar eller mer och samtidigt haft sjuklön, sjukpenning eller föräldrapenning under månaden räknar vi även med den tiden och inkomsten. Om du har fått skattepliktiga förmåner kan även dessa ingå i beräkningen.

Karens

Innan du får ersättning behöver du göra två karensdagar. En karensdag är en dag som du inte får ersättning för även fast du är arbetslös. Som karensdag räknas bara dagar som du skulle ha fått ersättning. Är du till exempel sjuk en dag räknas den dagen inte som en karensdag.

Hur många dagar kan jag få?

Använd omräkningstabellen för att beräkna hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka.

Hur länge kan jag få a-kassa?

När vi beviljar dig ersättning får du en ersättningsperiod som är 300 dagar. Du kan få högst fem ersättningsdagar per vecka om du är helt arbetslös. Om du skrivs in i ett program hos Arbetsförmedlingen räknas de dagarna också som ersättningsdagar. Det är bara dagar du får ersättning för som räknas av från ersättningsperioden.

Är du förälder till barn under 18 år när du förbrukar dag 300 på din ersättningsperiod har du rätt till en förlängning på 150 dagar, vilket gör att din ersättningsperiod blir 450 dagar. Förlängningen sker automatiskt. Vi hämtar uppgiften om du har barn under 18 år från Försäkringskassan, du behöver alltså inte meddela oss det.

Vad händer med min a-kassa när jag fyller 66 år?

Du kan få a-kassa till månadsskiftet innan du fyller 66 år.

När ersättningsperioden tar slut

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor när ersättningsperioden tar slut kan du få en ny ersättningsperiod. 

När vi bestämmer vilken ersättning du har rätt till väljs det förmånligaste av dessa alternativ:

  • 80 procent av den genomsnittliga inkomsten i det arbete som gör att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor, eller
  • 65 procent av den genomsnittliga inkomsten du hade i din förra ersättningsperiod.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för den som under en ersättningsperiod inte har hittat ett nytt arbete.

Uppdaterad: