Det är många som söker ersättning nu
Därför har vi tyvärr längre handläggningstider än vanligt. Vi gör allt vi kan för att så fort som möjligt påbörja handläggningen av just ditt ärende.

Arbetsvillkor och kvalifikationstid

För att få a-kassa behöver du uppfylla ett arbetsvillkor inom en kvalifikationstid.

Kvalifikationstiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas bakåt från det datum som du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. I kvalifikationstiden ingår inte tid som vi kan hoppa över. Om du har arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i kvalifikationstiden.

Du uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat minst:

  • 60 timmar per månad under minst sex månader, eller
  • 420 timmar under sex månader i följd. Du måste ha arbetat minst 40 timmar under var och en av månaderna.

Det här är tillfälliga regler som gäller under perioden 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Även följande tid räknas som arbete och kan ingå i ett arbetsvillkor:

Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

Tid som inte räknas med

När vi bestämmer kvalifikationstiden kan vi i vissa fall hoppa över månader som du inte arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor. Vi kan hoppa över högst 5 år. Kvalifikationstiden läggs ut det sjätte året.

Uppdaterad: