Arbetsvillkor och kvalifikationstid

För att få a-kassa behöver du uppfylla ett arbetsvillkor inom en kvalifikationstid.

Kvalifikationstiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas bakåt från det datum som du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. I kvalifikationstiden ingår inte tid som vi kan hoppa över. Om du har arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i kvalifikationstiden.

Du uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat minst:

  • 60 timmar per månad under minst sex månader, eller

  • 420 timmar under sex månader i följd. Du måste ha arbetat minst 40 timmar under var och en av månaderna.

Även följande tid räknas som arbete och kan ingå i ett arbetsvillkor:

  • betald semester
  • ledighet som betalas av arbetsgivaren
  • avgångsvederlag
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
  • anställning inom Samhall
  • lönebidrag
  • anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd).

Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

Tid som inte räknas med

När vi bestämmer kvalifikationstiden kan vi i vissa fall hoppa över månader som du inte arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor. Vi kan hoppa över högst 5 år. Kvalifikationstiden läggs ut det sjätte året.

Uppdaterad: