Godkänt extraarbete

Om du har arbetat extra som anställd samtidigt som du arbetade heltid innan du blev arbetslös kan du få extraarbetet godkänt. Det innebär att du inte behöver fylla i den tid du arbetar i extraarbetet på dina tidrapporter.

Ett arbete kan godkännas som ett extraarbete om:

Det är viktigt att du meddelar oss förändringar i ditt extraarbete eftersom de kan påverka din ersättning.

Företag som extraarbete

Om du, innan du blev arbetslös, arbetade heltid som anställd och samtidigt arbetade extra i ditt företag kan du ha rätt till ersättning om ditt extraarbete i företaget godkänns.

Uppdaterad: