Lyssna

Godkänt extraarbete

Om du har arbetat extra som anställd samtidigt som du arbetade heltid innan du blev arbetslös kan du få extraarbetet godkänt. Det innebär att du inte behöver fylla i den tid du arbetar i extraarbetet på dina tidrapporter.

Ett arbete kan godkännas som ett extraarbete om:

Det är viktigt att du meddelar oss förändringar i ditt extraarbete eftersom de kan påverka din ersättning.

Företag som extraarbete

Om du, innan du blev arbetslös, arbetade heltid som anställd och samtidigt arbetade extra i ditt företag kan du ha rätt till ersättning om ditt extraarbete i företaget godkänns.

Uppdaterad: