Om du får för mycket pengar

Om du får ersättning från oss som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka den. Om du ska betala tillbaka ersättning till oss får du ett skriftligt beslut. I beslutet står när vi senast ska ha fått pengarna.

Betala i tid

Beslutet gäller omedelbart och vi måste ta ut ränta om du inte betalar i tid. Kontakta oss om en eventuell avbetalningsplan om du inte kan betala hela beloppet i tid.

Om du inte kan betala

Kontakta oss om en eventuell avbetalningsplan om du inte kan betala hela beloppet i tid. Om du trots påminnelser inte betalar kan vi skicka din skuld inklusive ränta till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

I vissa fall kan vi besluta att du inte behöver betala en del eller hela beloppet. Det kan bli aktuellt om du till exempel genomgår en skuldsanering.

Om du medvetet lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter

Den som medvetet eller grovt vårdslöst lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter till oss riskerar att uteslutas som medlem, om uppgifterna har betydelse för rätten till medlemskap eller ersättning. Detsamma gäller den som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till oss av betydelse för rätten till ersättning.

Du kan förlora ditt medlemskap

Den som blir utesluten är inte längre medlem i a-kassan och kan inte få ersättning. Man kan gå med i en a-kassa igen, men man måste vara medlem i tolv månader och dessutom uppfylla ett arbetsvillkor innan man kan få ersättning.

Om det finns särskilda skäl ska vi istället besluta att medlemmen förlorar sin ersättning mellan 45 och 195 ersättningsdagar. Innan medlemmen kan få ersättning igen behöver han eller hon också arbeta under 80 dagar.

Ibland måste vi polisanmäla

Vi måste polisanmäla om vi misstänker att någon har begått bidragsbrott eller om vi anser att någon gjort sig skyldig till bedrägeri eller urkundsförfalskning.

Ibland måste vi meddela andra myndigheter

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen är vi skyldiga att meddela andra myndigheter om vi misstänker felaktiga utbetalningar. Det betyder att vi måste meddela Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller en kommun om vi misstänker att de felaktigt har betalat ut ersättning, bidrag eller studielån.

Uppdaterad: