Omräkningstabellen

Omräkningstabellen hjälper dig att beräkna hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka. Det är viktigt att du använder dig av rätt siffror, annars kan resultatet bli missvisande. Du hittar uppgifterna om din genomsnittliga arbetstid och arbetsmöjlighet i Mina sidor.

Om du har fått ett beslut från oss kan du med omräkningstabellen se hur många ersättningsdagar du får per vecka.

Genomsnittlig arbetstid (tim/v)

Arbetsmöjlighet (tim/v)

Kan inte söka eller ta arbete (tim/v)

Det här behöver du veta när du använder tabellen

Det är viktigt att du använder dig av rätt siffror när du läser tabellen. Resultatet kan annars bli missvisande.

Genomsnittlig arbetstid

Din genomsnittliga arbetstid är den arbetstid vi räknat fram att du i genomsnitt arbetat per vecka under kvalifikationstiden före arbetslösheten.

Arbetsmöjlighet

Din arbetsmöjlighet är så mycket du vill och kan arbeta per vecka. Heltid är 40 timmar per vecka.

Dag du inte är arbetslös

Dagar som du inte är arbetslös kan du inte få ersättning för. Det kan till exempel vara dagar du arbetar, har semester, är föräldraledig, sjuk eller på grund av annan anledning inte vill eller kan arbeta.

Om du fyller i att du inte kan ta arbete lördag eller söndag påverkas inte ersättningen.

Kontakta oss om du har frågor

Det här är ingen uttömmande lista. Det kan finnas andra situationer som påverkar hur mycket ersättning du får.

Skicka ett meddelande i Mina sidor eller ring oss om du har svårt att räkna ut dina arbetslösa timmar, så hjälper vi dig.

Publicerad: