Jag har fått ett beslut

Du får alltid ett beslut av oss. Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att vi omprövar beslutet. Vi går då igenom ärendet på nytt. Om du har fått ditt ärende omprövat och du fortfarande tycker att vårt beslut är fel kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Regelverket är statligt, det är riksdagen som beslutar om reglerna som styr ersättningen från oss. Det betyder att alla a-kassor följer samma regler.

Så här gör du

Skriv och förklara varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras. Om du får hjälp av någon annan ska du skicka med en fullmakt.

Vi måste få din begäran om omprövning eller din överklagan inom två månader från den dag du fick beslutet, annars kommer din begäran att avvisas.

Skicka i Mina sidor

Skicka din omprövningsbegäran eller ditt överklagande i Mina sidor. Du kan även bifoga bilagor.

Om du inte använder Mina sidor kan din begäran skickas per post. Kom ihåg att skriva under och ange ditt personnummer.

Adress för omprövning

Arbetslöshetskassan Vision
Fe 53
930 88 Arjeplog

Adress för överklagan

Arbetslöshetskassan Vision
Box 7605
103 94 Stockholm

Vi skickar din överklagan, och övriga handlingar i ditt ärende, vidare till förvaltningsrätten.

Förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrättens dom eller beslut överklagas till kammarrätten. Kammarrättens dom eller beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det krävs prövningstillstånd för prövning hos kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Om du vill söka skadestånd från staten

För att få skadestånd ska du kunna visa:

  • vad vi har gjort för fel,
  • att felet i så fall har orsakat dig skada, och
  • att beloppet du vill ha i skadestånd är motiverat.

Vänd dig till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Om du anser att vi har orsakat dig skada genom att ha lämnat felaktig information eller brustit i vår hantering av ditt ärende vänder du dig till:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 Katrineholm

Vänd dig till Justitiekanslern

Om du anser det är vårt beslut som har orsakat dig skada eller att vi inte har fattat ett beslut i ditt ärende vänder du dig till:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Den myndighet du skriver till prövar om du kan få skadestånd enligt reglerna i skadeståndslagen. Myndigheten prövar vanligtvis endast ärenden där domstolen har meddelat dom.

Uppdaterad: