Jag har pension

Det finns flera olika pensioner. Några påverkar din ersättning från oss. De pensioner som påverkar din ersättning är allmän pension och tjänstepension. Privat pensionsförsäkring och arbetslivskaderänta påverkar däremot inte din ersättning.

Om du tar ut allmän pension eller tjänstepension gör vi ett avdrag från din ersättning. Om du slutar att ta ut pension så upphör pensionsavdraget.

Du kan få ersättning till och med månaden innan du fyller 66 år. Kom ihåg att du själv måste avsluta ditt medlemskap om du tar ut pension innan du fyller 66 år.

Vad är allmän pension?

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.

Så här räknar vi

Om du tar ut allmän pension eller tjänstepension drar vi av 1/22 av din pension per månad från din genomsnittliga inkomst per dag. Avdraget beror på hur hög din pension är.
Vi får bara betala ut ersättning som är 10 kronor eller högre.

Det är viktigt att du meddelar oss om du börjar ta ut pension eller vid förändringar av ditt uttag så att du får rätt ersättning.

Uppdaterad: